Työhyvinvointi

Vuoden Työterveysteko -palkinto jaettu

22.4.2016 klo 16:02

Vuoden Työterveysteko -palkinto annettiin tänä vuonna keskeisille työmarkkinajärjestöille EK:lle, SAK:lle, STTK:lle ja AKAVA:lle.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys jakoi kevätseminaarissaan Turussa Vuoden 2016 Työterveysteko-palkinnon keskeisille työmarkkinajärjestöille EK:lle, SAK:lle, STTK:lle ja AKAVA:lle julkilausumasta 1.12.2015: ”Työterveyshuollon asema säilytettävä ennallaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa”.

Palkinto myönnetään merkittävästä kannanotosta työterveyshuollon aseman säilyttämiseksi. Keskeiset työmarkkinajärjestöt katsovat, että työterveyshuollon asemaa osana terveydenhuollon kokonaisuutta ei tule muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Aseman muuttaminen vaikeuttaisi kohtuuttomasti sote-uudistuksen ja yhteisesti hyväksyttyjen eläkepoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Työterveyshuollossa toteutuu vuositasolla noin 5,1 miljoonaa sairaanhoitokäyntiä, noin 1,2 miljoonaa terveystarkastusta ja siellä tehdään noin 7,6 miljoonaan laboratorio- ja kuvantamistutkimusta. Työterveyshuoltoa ei rahoiteta julkisin verovaroin, vaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä pakollisilla työtulovakuutuksilla ja työnantajien suorin maksuosuuksin. Uhkana on: Terveyspalveluiden saatavuus vähenisi, eriarvoisuus kasvaisi, eläkepoliittisten tavoitteiden saavuttaminen ja työterveyshuollon asiantuntemus vaarantuisivat, hallitusohjelman mukainen 3 miljardin euron säästötavoite jäisi saavuttamatta.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys myöntää Vuoden Työterveysteko -palkinnon vuosittain henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on näkyvästi toiminut työterveystyön parhaaksi, tehnyt sitä tunnetuksi erityisellä tavalla tai keksinyt uutta, joka on johtanut käytännön sovellutukseen. Palkinto jaetaan yhdistyksen kevätseminaarin yhteydessä, joka vuonna 2016 järjestettiin Turussa.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (STLY) on Suomessa toimivien työterveyslääkäreiden yhdistys, johon kuuluu noin 1600 lääkäriä. STLY on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin jäsenyhdistys.

Lähde: Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim