Työnhaku

Voimavaravalmennusta työttömille

1.3.2016 klo 11:50

Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennus tuottaa tulosta myös työ- ja elinkeinotoimiston työllistämisen asiakkaille. Pilottiryhmän yhdeksästä osallistujasta neljä sai vakituisen tai määräaikaisen työpaikan. Pilotti järjestettiin viime vuoden lopussa yhdessä Uudenmaan te-toimiston kanssa.

Mielenterveyden keskusliiton kehittämää voimavaravalmennusta kokeiltiin nyt ensimmäistä kertaa työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaille. Kuukauden kuluttua valmennuksen päättymisestä pilottikurssin yhdeksästä osallistujasta oli työllistynyt neljä, puolet määräaikaiseen kokopäivätyöhön ja puolet vakituiseen osa-aikatyöhön.

Eroaa perinteisistä työllistämiskursseista

Voimavaravalmennuksen lähestymistapa eroaa perinteisistä työllistämiskursseista. Siinä lähdetään yksilöllisesti jokaisen osallistujan omista tavoitteista käsin vahvistamaan voimavaroja, motivaatiota ja itsetuntoa. Oleellisia ovat kokemusasiantuntijoiden esimerkki ja ryhmän vertaistuki.

Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennusta on järjestetty 10 vuotta muun muassa kuntoutustuella ja eläkkeellä oleville mielenterveyskuntoutujille. Heistä suoraan työhön tai opiskelemaan on siirtynyt 39 %. Jos mukaan lasketaan ammatillista kuntoutumista jatkaneet (työkokeilut, -harjoittelut, -valmennukset jne.), jatkosijoittuneiden määrä on 67 %. Palautteen mukaan suurin osa kurssilaisista on huomannut merkittävän muutoksen parempaan elämään. Kuntien ja valtion näkökulmasta paremmin voivat ihmiset tuovat huomattavia säästöjä.

Voimavaravalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa

Voimavaravalmennus sopii myös kuntouttavaan työtoimintaan: työpajoihin, työtoimintaan ja syrjäyttämisvaarassa oleville nuorille. Ryhmämuotoinen voimavaravalmennus voisi korvata parhaimmillaan nykyistä yksilöohjausta tehostamalla toimintaa ja lisäämällä vaikuttuvuutta, hän sanoo.

Kevytrakenteista ja räätälöitävää mallia on sovellettu eri puolilla Suomea erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Voimavaravalmennusta pilotoitiin viime syksynä myös Helsingissä psykiatrian poliklinikan asiakkaille. Pilotin tulokset vakuuttivat, ja tänä keväänä valmennusmallin käyttöön koulutetaan poliklinikan omia työntekijöitä. Uusi valmennus alkaa mielialahäiriöpoliklinikalla. Mielenterveyden keskusliitolla on työ- ja koulutusvalmentajia Helsingissä, Oulussa ja Kuopiossa.

Lähde: Mielenterveyden keskusliitto