Arki on täynnä monenlaisia tehtäviä ja rooleja. Arjesta selviämiseen tarvitaan uusia ideoita ja ratkaisuja.

Koko elämä on työn, perheen ja oman elämän yhteensovittamista. Olemme työntekijöitä, esimiehiä, vanhempia, lapsia, puolisoita jne. Vaikka tämä koettelee voimia, epätoivoon ei ole syytä vaipua, sillä asioita voi tehdä myös toisin. Työterveyslaitos on julkaissut uuden oppaan ”Voimaan arkeen” arjen jaksamisen ja valintojen tueksi.

Muutosta muutoksen perään

Työelämä on toisinaan muutosta muutoksen jälkeen. Siinä ruljanssissa hoidetaan lapset, vanhukset, parisuhteet ja pidetään huolta omasta hyvinvoinnista. Vaikka vastaan tulleet muutokset olisivat myönteisiäkin, elämän eri alueiden välille pitää löytää tasapaino.

Lentokoneessa happinaamari laitetaan ensin omille kasvoille, ja vasta sitten autetaan muita. Sama neuvo pätee, kun tavoitellaan työn ja muun elämän tasapainoa. Itseään voi aina muuttaa. Jos olosuhteet eivät jousta, oman käytöksen ja asenteen muuttaminen voivat auttaa eteenpäin ahdistavasta tilanteesta. Kaikki kivet on käännettävä, sillä epätodennäköiseltä tuntuva ratkaisu voi lopulta olla toimivin.

Ajankäytön hallinta, henkisten ja fyysisten voimavarojen vahvistaminen sekä keskittyminen tärkeisiin asioihin ovat keskeisiä keinoja oman elämän haltuun ottamisessa. Kukaan ei vaadi mahdottomia, riittää, että kukin tekee voitavansa.

Ota apu vastaan

Toisinaan elämä tuntuu tavallista hankalammalta. Perhevapaalta töihin palaaminen, yksin lasten kanssa jääminen tai omaisten hoitaminen työn ohessa voivat koetella voimia. Silloin on oikeus pyytää apua. Sitä voi tiedustella sukulaisilta, naapureilta, järjestöiltä, kotikunnalta mutta myös työnantajalta.

Työpaikoilla voidaan tehdä paljonkin työntekijöiden jaksamisen eteen. Keskeisimpiä keinoja ovat työajan joustot ja myönteinen ilmapiiri, jossa sallitaan yksilöllisiä järjestelyjä tarpeen mukaan. Myönteisen ilmapiirin luomista helpottaa, kun muistaa, että kaikki tarvitsevat vuorollaan yksilöllisiä vaihtoehtoja. Ratkaisujen ei tarvitse olla pysyviä, niitä voi muuttaa, kun tilanteet taas muuttuvat.

Helpotusta arkeen

Työterveyslaitoksen Voimaa arkeen -opas on kirjoitettu helpottamaan työn ja muun elämän yhteensovittamista. Se vahvistaa oman elämän kokonaisuuden haltuunottoa antamalla lukijalleen ajatuksia pohdittavaksi ja keinoja kokeiltavaksi. Tavoitteena on löytää omat voimavarat ja saada ne käyttöön.

Kirjan vinkit ja ratkaisut ovat syntyneet Työ ja perhe-elämä -ohjelman työn tuloksena. Ohjelmassa pureuduttiin työn ja muun elämän yhteensovittamiseen erityisesti työpaikkojen näkökulmasta: millaisilla työpaikan keinoilla voidaan parhaiten tukea ruuhkavuosissaan painiskelevia tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevia työntekijöitä?

Kirjan kirjoittajat ovat Salla Toppinen-Tanner (PsT), Anna Vanhala (VTL), Sampsa Puttonen (PsT), Tommy Larvi (VTM) Työterveyslaitokselta ja Heli Vaaranen (VTT) Väestöliitosta.

#VoimaaArkeen

www.ttl.fi/VoimaaArkeen

www.ttl.fi

Lähde: Työterveyslaitos