Työhyvinvointi

Voiko sosiaalisuutta oppia?

3.11.2016 klo 7:00

Sosiaalisuutta pidetään synnynnäisenä ominaisuutena. Se on joko temperamenttipiirre tai yksi ihmisen kolmesta hallitsevasta vaistosta, joita ovat itsesuojelu- vetovoima- ja sosiaalinen vaisto.

Sosiaalisuus on eri asia kuin sosiaaliset taidot vaikka varsinkin puheessa, mutta myös kirjoitetussa tekstissä käsitteet usein sekoitetaan. Sosiaalisia taitoja voi oppia ja kehittää, vaikka sosiaalisuus ei olisikaan korkealla tasolla. Kun nykyisen työelämän muutostahti on alati kiihtyvää, muutosten vaikutus pehmenee, kun sosiaalinen verkko kannattelee yksilöä.

Mutta miten epäsosiaalinen voi pärjätä työssä? Mitä on epäsosiaalisuus? Onko se sisäänpäin kääntyneisyyttä ja tarvetta hakea voimaa ja selkeyttä yksinolosta ja rauhasta sosiaalisen kanssakäymisen sijaan?

– Epäsosiaalisuus kuulostaa ei-toivottavalta tilalta varsinkin kun sosiaalisuus koetaan niin tavoiteltavana ominaisuutena. Onko henkilö introvertti vai ekstrovertti? Sisäänpäin kääntynyt ihminen voi pärjätä työssä erinomaisesti, koska hän voi olla vastaanottavaisempi, rauhallisempi ja keskittyneempi. Vuorovaikutustilanteessa kuunteleminen ja toisen kunnioittaminen saattaa myös olla sisäänpäin kääntyneelle ihmiselle luontaista ja helppoa, kokonaisvaltainen hyvinvoinninvalmentaja, Business Coach Mia Blanc sanoo.

On olemassa ammatteja, joissa jatkuva hälinä, vaihtuvat kontaktit tai esimerkiksi verkostoituminen eivät ole keskiössä, mutta sisäänpäin kääntyneisyys saattaa auttaa ymmärrystä ja kokonaisuuden hahmottamista. Myös epäsosiaalinen henkilö voi käyttää sosiaalisia taitoja ja kehittää niitä.

Itsetuntemus on pohja sosiaalisille taidoille

– Itsetuntemuksen sanotaan olevan suurta viisautta, joten omien sosiaalisten valmiuksien tunnistaminen on olennainen alku sosiaalisten taitojen kehittämiselle. Sisäänpäin kääntynyt ihminenkin voi siis todellisuudessa olla erittäin taitava sosiaalisilta valmiuksiltaan.

Sosiaalisissa taidoissa korostetaan usein ulospäin suuntautuneisuutta, avoimuutta ja kiinnostuksen osoittamista. Kaikki nämä ominaisuudet saattavat kuitenkin sisältää kääntöpuolenaan esimerkiksi kärsimättömyyttä vuorovaikutustilanteissa, vaikeutta kuunnella toisia tai hyväksyä muiden mielipiteet. Kehitys tapahtuu epämukavuusalueella myös sosiaalisten taitojen osalta.

– Ensin on hyvä määrittää millaista sosiaalista ominaisuutta haluaa kehittää. Jos haluaa lisätä avoimuutta, voi päättää, että aloittaa keskustelun tuntemattoman kanssa eikä odota, että aloite tulee toiselta. Jos on taas taipuvainen puhumaan itsestään eikä kuuntelemaan muita, voi tietoisesti keskittyä läsnäoloon ja ns. myötäkuunteluun. Sosiaalisia valmiuksia voi kehittää harjoittelemalla niitä avoimella ja innostuneella tavalla. Tulos saattaa yllättää, Mia Blanc kannustaa.

Vuorovaikutus on tärkeää

Työelämässä pätevät samat vuorovaikutuksen periaatteet kuin muuallakin elämässä. Kyky toimia yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan, yhteistyössä ja toisia kunnioittaen korostuu työelämässä, jossa yhteistyökumppaneitaan kuten asiakkaita, tiimin jäseniä tai esimiehiään ei voi aina valita.

– Hyvien sosiaalisten taitojen taustalla on hyvä itsetuntemus sekä itseluottamus ja kyky hyväksyä erilaisuutta. Joustavuus sekä ratkaisukeskeinen, luottavainen suhtautuminen eteen tuleviin tilanteisiin tai ihmisiin auttavat työelämässä olit sitten luontaisesti sosiaalinen tai sisäänpäin kääntynyt, Blanc sanoo.

Nykyään myös tunteiden merkitys on otettu rohkeasti mukaan paremman työilmapiirin kehittämiseen. Tunnistamalla tunteitaan voi ymmärtää paremmin omia reaktioitaan ja parhaimmillaan myös muiden motiiveja.

Myös rajojen asettaminen on tärkeä taito, joka korostuu työelämässä. Kysymyksiä, joita rajojen asettamiseksi voi itselleen esittää ovat esimerkiksi: mikä on minun roolini työyhteisössä? Mikä on minulle sopivaa vuorovaikutusta? Millaista käytöstä en suvaitse? Ja ehkä tärkein; mitä minä voin tehdä jotta asiat sujuvat paremmin?

Hyvät sosiaaliset taidot toimivat voiteluaineena

Kun hallitsee sosiaalisen työkalupakin käytön sujuvasti, vapautuu energiaa varsinaiseen työhön ja ihmissuhteet antavat energiaa. Ihminen tarvitsee muita ihmisiä voidakseen hyvin ja koska työelämässä käytetään jopa valtaosa aikuisiästä, on erittäin olennaista, että työelämän ihmissuhteet ovat kunnossa. Kansainvälisissä työyhteisöissä sosiaalisten taitojen merkitys korostuu, kun toimijat tulevat erilaisista kulttuureista.

– Hyvät sosiaaliset taidot ovat menestyksekkään esimiestoiminnan sekä johtamisen edellytys. Jos sosiaalisuus mielletään ominaisuudeksi, jonka myötä ihminen tarvitsee yhteisön hyväksyntää toiminnalleen tai päätöksilleen, voidaan hyvän johtajan ominaisuudeksi katsoa keskitason sosiaalisuus. Hän ei odota sitä, että esimerkiksi vaikeat, välttämättömät päätökset ovat kaikkien mieleen, vaan hän uskaltaa tehdä itsenäisiä ratkaisuja jotka toivottavasti koituvat yhteisön eduksi, Mia Blanc valottaa.

Mia Blanc

Yrittäjä vuodesta 1989

KTM Helsingin kauppakorkeakoulu

MB Business coach, Master coach ja enneagrammiohjaaja

IIN kokonaisvaltainen hyvinvointivalmentaja