Työhyvinvointi

Viisi askelta intuitioon

11.3.2016 klo 7:00

Haluatko lisätä intuitiota työelämässä? Kokeile näitä vinkkejä.

1) Arvosta intuitiivista tietoa
Intuitio on tutkitusti tärkeä tietämisen muoto ja tietyissä tilanteissä ylivertainen päättelyyn verrattuna.

2) Kuvaile sanoin intuitiota
Mieti millaisia sanoja voisit käyttää intuitiosta kertomiseen? Miten siitä voi puhua luontevasti ja ilman vähättelyä?

3) Intuitio osaksi prosesseja
On hyvä tunnistaa sellaiset prosessit, joissa intuitiota voidaan hyödyntää. Intuition hyödyt ovat suuret esimerkiksi tuotekehityksessä ja innovoinnissa, mutta kuinka sen tietoinen käyttö saadaan osaksi prosessia? Mieti miten myynnissä ja asiakassuhteiden, yhteistyökumppaneiden tai verkostojen rakentamisessa voi hyväksyttävästi hyödyntää intuitiota?

4) Testaa ja kehitä
Testaaminen on kaiken perusta. Testaa mikä toimii ja kehitä sitä. On tärkeää havainnoida intuitiota, tunnistaa merkityksellinen intuitio ja hyödyntää sitä.

5) Rohkaise ylittämään rajoja
Aina intuitiossa ei ole järkeä, mutta jälkeenpäin paljastuukin usein, että juuri intuitiossa oli järkeä. Jos tällaisten ”ei-järkevien” ajatusten ja ideoiden kokeilusta ei ole merkittävää haittaa, niiden kautta voi aueta jotain ihan uutta.

Lähde: Kauppalehti