Työssä viihtymistä lisää kun kiinnostut kollegoistasi ja annat esimiehelle rehellistä palautetta. Samalla muokkaat työilmapiiriä oikeaan suuntaan.

Hyvän työyhteisön tunnistaa yhteisistä arvoista ja selkeistä tavoitteista. Työssä viihtyy, kun ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnassa. Vaikka ensisijasinen vastuu tavoitteista ja resurssien jakamisesta kuuluu johdolle ja esimiehille, kannattaa prosessissa kuulla myös työntekijöitä. Siten tavoitteista muodostuu yhteinen haaste, jonka saavuttamiseksi kaikki haluavat tehdä parhaansa.

Esimiehen tehtävä on toimia työntekijöiden ja johdon välillä ja viedä tietoa molempiin suuntiin. Tunteakseen tiiminsä esimiehen tulee olla lähellä, mutta silti sopivan kaukana nähdäkseen, millaista ohjausta kukin tarvitsee.

Hyvä esimies jakaa palautetta säännöllisesti ja järjestää kehityskeskustelut kaikille työntekijöilleen. Ellei näin tapahdu, kannattaa esimiestä muistuttaa asiasta.
Hyvät alaistaidot edellyttävät, että työntekijä osallistuu aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen, ja jakaa esimiehelleen sekä ruusuja että risuja.

Kerro, mitä sinä tekisit

Koska toimiva vuorovaikutus perustuu luottamukseen ja keskinäiseen arvostukseen, auttaa, kun asioita pyrkii katsomaan toisen näkökulmasta. On tärkeä olla aloitteellinen, mutta hyväksyttävä, että osa ideoista jää aina toteuttamatta. Kritiikkiä antaessaan kannattaa aina ehdottaa, miten kyseinen ongelma voitaisiin mahdollisesti korjata.

Kiistatilanteissa sopu säilyy, kun ongelmat ratkaistaan hakematta syyllisiä. Vaikeastakin asioista voi puhua, kunhan muistaa ettei keskustellessa tule koskaan mennä henkilökohtaisuuksiin. Mikäli ongelma koskettaa työyhteisöä laajemmin, kannattaa aiheesta keskustella ensin sisäisesti ja valmistella sitten yhteinen ehdotus esimiehelle.

Joskus esimiehen käytökseen vaikuttaa hänen kaksijakoinen roolinsa esimiehenä ja asiantuntijana. Jos yksi tiimistä nostetaan esimieheksi, ryhmän dynamiikka muuttuu, eikä asioista voida enää puhua kuin ennen.

Mikäli esimies kieltäytyy kuulemasta palautetta, voi asiasta puhua hänen esimiehelleen tai pyytää neuvotteluapua esimerkiksi yrityksen luottamusmieheltä, työsuojeluvaltuutetulta tai HR-osastolta. Ongelmien välttämiseksi uuden esimiehen tulisikin aina saada koulutusta tehtäväänsä.

Tutustu työkavereihin päivittäin

Jokainen työntekijä voi tehdä paljon ilmapiirin kehittämiseksi. Hyvä esimies käyttää päivittäin vähintään puoli tuntia kysellen työntekijöidensä kuulumisia. Tee sinä samoin. Jututa myös niitä työkavereita, joiden kanssa et ole tekemisissä päivittäin. Kun saatte uuden työntekijän, pyydä häntä lounaalle.

Työssä viihtyy paremmin, kun työkavereiden kanssa puhuu välillä myös muusta kun työasioista. Parhaimmillaan joukosta voi löytää aivan uusia ystäviä.
 
Testaa alaistaitosi: http://sykettatyohon.fi/files/tietopankki/alaistaitojen-pikatesti/Alaistaitojen_pikatesti.pdf
 
Artikkelia varten on haastateltu UP! Partnersin valmentaja Marjukka Mikolaa.