Talous ja raha

Vienti kasvaa, talouskasvu jatkuu vuonna 2018

10.10.2017 klo 13:41

Ilmarinen ennustaa kuluvalle vuodelle kolmen prosentin talouskasvua. Kasvu jatkuu melkein yhtä vahvana myös vuonna 2018.

Keskeisenä hyvissä ennusteissa ovat sekä viennin että investointien voimakas kasvu. Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaavan johtajan Jaakko Kianderin mukaan  viennin ennakoidaan kasvavan noin 10 % vuonna 2017. Viennin kasvua tukee kiky-sopimus.

Kasvua edistävät myös kotimaiset investoinnit, joiden ennustetaan kasvavan 5 % vuonna 2017. Kysyntä kasvaa sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla, ja erityisesti monet pk-yritykset suunnittelevat investointeja ja työtekijöiden palkkaamista.

Elpyvässä taloustilanteessa työllisyysasteen odotetaan kohoavan 70 %:iin vuonna 2018 ja työttömyysasteen alenevan noin 8 %:iin. Työllisyystilanteen parantuminen näkyy myös siinä, että pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun.

Ilmarinen ennustaa yksityisen kulutuksen kasvavan kahden prosentin vuosivauhtia. Kotitalouksien velkaantumisaste kasvaa, mutta on edelleen lähellä euromaiden keskiarvoa.

Vuosina 2017 ja 2018 julkisten menojen kasvuvauhti tulee olemaan lähellä nollaa ja verotulot kasvavat, minkä vuoksi valtiontalouden alijäämä supistuu. Velkasuhteen odotetaan pysyvän vuonna 2017 noin 63 prosentissa ja kääntyvän vuonna 2018 laskuun.

Lähde: Ilmarinen