Talous ja raha

Verotukseen ja etuuksiin muutoksia v. 2018

Valtiovarainministeriön mukaan palkkatulojen verotuksen pitäisi pysyä ennallaan vuonna 2018, mutta verotuksen rakenteeseen tulee muutoksia.

Ansiotulojen verotukseen tehdään kaikilla tulotasoilla indeksitarkistus, jolloin työn verotus kevenee kaikissa tuloluokissa. Palkansaajien kannalta tuloverojen supistumisen hyödyt häviävät kuitenkin palkansaajamaksujen korotusten ja yleisen ansiotason nousun vuoksi.

Asuntolainojen korkovähennyksestä otetaan pois 10 prosenttiyksikköä, jolloin koroista vähennyskelpoisia on enää 35 %. Kunnallisvero nousee 53:ssa kunnassa ja laskee 6:ssa kunnassa. Valmisteveroista nousevat alkoholi-, tupakka- ja lämmityspolttoaineiden verot.

Vuodelle 2018 vahvistettu elinaikakerroin pienentää 62 vuotta täyttävien eläkkeitä vajaat 4 %. Takuueläke nousee 15 euroa, mutta kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotuksia ei tehdä ja kansaneläkeindeksi jää vuoden 2017 tasolle.

Varhaiskasvatusmaksuissa toisen lapsen sisaralennusta nostetaan 50 %:iin. Noin 6 700 perheelle varhaiskasvatuksesta tulee kokonaan maksutonta perheiden tulorajojen noston myötä.

Myös opintotukeen tulee 75 euron huoltajakorotus, mikä nostaa lasta huoltavan opiskelijan opintotuen 325 euroon.

Lähde: STT