Talous ja raha

Verokevennyksiä vai ei?

1.2.2016 klo 11:34

Olisitko motivoituneempi työssäsi, jos palkastasi vietäisiin vähemmän veroja?

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijoiden tuoreen raportin mukaan tuskin olisit. Raportin mukaan Suomessa tyypillisten palkansaajien tehdyt työtunnit ja verotettava tulo reagoivat tuloveron muutoksiin vain hyvin vähän, jos ollenkaan. Eli veronkevennyksillä on vain vähän vaikutusta verotettavan tulon määrään ja työllisyyteen.

Kannustinta työntekoon

Verojen laskemisella on yritetty kannustaa ihmisiä työntekoon. Raportin mukaan näin ei kuitenkaan ole käynyt. Ylin ansiotulojen rajaveroaste laski Suomessa 1990-luvun puolivälin 65 prosentista 54 prosenttiin vuonna 2009. Näin ollen pieni- ja keskituloisten verovähennykset kasvoivat. Tämän tavoitteena oli kannustaa työntekoon.

Asian ydin on tuloveropolitiikassa eli miten se vaikuttaa ihmisten päätöksiin – ja mitä se tarkoittaa työnteon, verotettavan tulon ja työllisyyden kannalta. Mikäli joustot ovat pieniä, veroasteen alentaminen ei aiheuta merkittävää lisäystä työnteossa tai veropohjan koossa, jolloin verotulot laskevat. Tutkimuksen mukaan tilanne on tällainen niin Suomessa ja kuin muuallakin Pohjoismaissa. Yksi vaikuttava tekijä on työmarkkinoiden jäykkyys, joka rajoittaa mahdollisuuksia päättää esim. työtuntien määrästä.

Tutkimuksessa nousi esiin muutamia ryhmiä, joissa tuloveron muutoksilla on enemmän vaikutusta. Näitä ovat pienten lasten kanssa kotiin jääneet, suurituloiset ja yrittäjät. Suurituloisilla ja yrittäjillä on usein enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikaansa ja tulonmuodostukseensa.

Omistamisesta kannattavampaa

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite on, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen olisivat kannattavampia. Luovutustappio muuttui vuoden alusta vähennyskelpoiseksi ja hallitusohjelmaan kirjattiin myös viiden prosentin yrittäjävähennys.

VATT:n tutkijoiden mukaan yrittäjien ja suurituloisten toimet verotuksen suhteen ovat käytännössä enimmäkseen verosuunnittelua ja tulonmuodostuksen järjestelyä.

Tulovero on tosin vain yksi osa verotusta, ja yksittäisen palkansaajan tai yrittäjien päätöksiin vaikuttaa moni muukin vero ja monia muita tekijöitä. Pitkän aikavälin vaikutuksia on siis vaikea tutkia. Tuloverotuksen kohdalla ei kannata tuijotella myöskään pelkkiä numeroita. Pienemmät tuloverot tukevat ostovoimaa, ja raportissa nostetaan esiin laajempi yhteiskunnallisen hyvinvoinnin näkökulma.

Lähde: Talouselämä