Työhyvinvointi

Vapaaehtoistyö yhä vaativampaa

30.11.2015 klo 14:04

Vaativassa vapaaehtoistyössä työskentelee yhä enemmän vapaaehtoisia ja Suomen Mielenterveysseuraan tulee vuosi vuodelta enemmän koulutus- ja työnohjauspyyntöjä.

Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen soittavien elämäntilanteet ovat entistä vaikeampia. Myös yksilötukisuhteisiin ja ryhmätoimintaan hakeutuu entistä tarvitsevampia tuettavia.Uusi Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä -kirja vastaa tarpeeseen vapaaehtoistyön työnohjauksen laadun kehittämiseksi. Kirja on kokoelma vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksen lopputöistä ja se on syntynyt syksyllä 2015 valmistuneiden ohjaajien ja heidän kouluttajiensa yhteistyönä.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaehtoistyön työnohjaajien tueksi. Se hyödyttää ammatillisen työnohjaajakoulutuksen opiskelijoita ja tärkeä kohderyhmä ovat myös paikallisten mielenterveysseurojen palkatut työntekijät, joiden tehtävänä on myös vapaaehtoistyön työnohjaus.

Suvi-Tuuli Porkka ja Tuomo Tenhunen (toim.).

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä. Suomen Mielenterveysseura 2015.