Työllisyysnäkymät

Vanhentuneita käsityksiä työelämästä

18.3.2016 klo 7:00

Työterveyslaitoksen tutkija Anu Järvensivun mukaan päättäjien käsitykset työelämästä ovat vanhentuneita.

Työelämän päätöksissä ei oteta nyt tarpeeksi huomioon työelämässä tapahtuneita muutoksia.Työterveyslaitoksen tutkija Anu Järvensivu kummastelee muun muassa sitä, että poliitikot puhuvat paljon työajasta, vaikka työaika ei ole enää niin keskeinen tekijä kuin aikaisemmin. Tärkeintä tässä työelämän tilanteessa olisivat innovaatiot, ja ne eivät ole aikasidonnaisia.

Tutkijan mukaan päättäjät olettavat, että työelämän muutosten vaikutukset pystyttäisiin laskemaan tarkemmin kuin todellisuudessa on mahdollista. Päättäjät eivät kuitenkaan ota huomioon päätösten kerrannaisvaikutuksia.

Ihmisiä ei pitäisi jaotella tiukasti omiksi ryhmikseen, koska roolit limittyvät työelämässä. Myöskään perinteistä vakituista työtä tekevien toimenkuva ei ole enää yhtä selkeä kuin tilastot antavat ymmärtää. Monet tekevät sivutöitä, toimenkuvat vaihtelevat ja muutoksia on paljon.

Lähde: Työterveyslaitos