Talous ja raha

Vanhempainraha - mikä se on ja kuka sitä saa?

Kenellä on oikeus nostaa vanhempainrahaa? Kuinka kauan vanhempainrahaa maksetaan? Entä saako vanhempainrahakaudella tehdä töitä?

Vanhempainrahan tarkoituksena on mahdollistaa ja turvata pienen lapsen hoito vanhemman ollessa pois töistä. Vanhempainraha on päiväraha, jota maksetaan raskausrahan maksukauden jälkeen. Tässä artikkelissa kerromme, mitä on hyvä tietää vanhempainrahasta.

Kuka voi saada vanhempainrahaa?

Vanhempainrahaa voi saada, jos on vastuussa vauvan tai pikkulapsen päivittäisestä hoivasta ja huolenpidosta, on lapsen biologinen tai adoptiovanhempi ja lapsen huoltaja. Vanhampainrahaa voi saada myös, jos on tunnustanut vanhemmuuden joko ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. On myös olemassa muutamia erityistilanteita, joissa vanhempainrahaa voidaan maksaa synnyttäneelle vanhemmalle, joka ei hoida lasta. Tällaisessa erityistapauksessa tavoitteena on turvata vanhemman toimeentuloa vaikeassa elämäntilanteessa.

Vanhempainrahaa saadakseen on oltava pois työstä hoitaakseen lasta, ja lisäksi vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Milloin vanhempainrahaa aletaan maksaa?

Synnyttänyt vanhempi voi saada vanhempainrahaa raskausrahan päätyttyä. Raskausrahaa maksetaan kaikkiaan 40 arkipäivältä, ja maksetaan vielä lapsen syntymän jälkeenkin niin monelta päivältä kuin sitä on lapsen syntyessä maksamatta. Jos lapsi syntyy lasketun ajan jälkeen, voi synnyttänyt vanhempi saada vanhempainrahaa heti raskausrahan päättymisen jälkeen, vaikka lapsi ei olisi vielä syntynyt.

Lapsen toinen vanhempi puolestaan voi saada vanhempainrahaa lapsen syntymästä alkaen.

Lue myös: Vanhempainvapaat uudistuivat – mikä muuttuu?

Kuinka pitkältä ajalta vanhempainrahaa maksetaan?

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä; arkipäivillä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista lauantaihin lukuun ottamatta arkipyhiä.

Jos vanhempainrahapäivärahaa saavia vanhempia on kaksi, jakautuu 320 päivän vanhempainraha tasan vanhempien kesken niin, että molemmat voivat käyttää 160 vanhempainrahapäivää.

Omasta 160 vanhempainrahapäivän kiintiöstä on kuitenkin mahdollista luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle. Päiviä on mahdollista luovuttaa lapsen toiselle vanhemmalle, puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi, lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle; puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa.

Vanhemmat voivat nostaa vanhempainrahaa samanaikaisestikin, kuitenkin enintään 18 arkipäivän ajalta.

Lue myös: Hyvää äitienpäivää – ja parempaa työelämää

Voiko vanhempainrahakaudella tehdä töitä?

Vanhempainrahakaudella ei tarvitse olla kokonaan pois työstä. Vanhempainrahakaudella on mahdollista tehdä kokonaisten vanhempainvapaapäivien lisäksi kokonaisia työpäiviä, joilta ei makseta lainkaan vanhempainrahaa, mutta myös osittaisia työpäiviä, joilta maksetaan puolikasta vanhempainrahaa.

Vanhempainrahaa voi nostaa osittaisena sellaisilta päiviltä, joina osan päivästä hoitaa lasta ja osan päivästä tekee töitä. Tällöin töitä voi tehdä enintään viiden tunnin ajan. Osittaista vanhempainrahaa voi nostaa, jos on työsuhteessa tai yrittäjä tai molempia samanaikaisesti. Työsuhteista työtä tekevän on osittaista vanhempainrahaa saadakseen tärkeää muistaa solmia työnantajan kanssa sopimus osa-aikatyöstä.

Osa-aikatyö hakusessa? Katso avoimet osa-aikaiset työpaikat.

Milloin vanhempainrahapäivät pitää käyttää?

Vanhempainraha on sangen joustava tuki: sitä voi käyttää niin kauan kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Vanhempainrahaa voi halutessaan käyttää lyhyissä jaksoissa tai vaikka yksittäisinä päivinä. Joustavuus mahdollistaa esimerkiksi nelipäiväisen työviikon viettämisen, jos järjestely vain sopii työnantajalle.

Omista vanhempainvapaan pitämistä käsittelevistä toiveista kannattaa kertoa työnantajalle avoimesti. Kelan laskurin  avulla vanhempainrahan jaksottamista voi suunnitella jo ennen kuin ottaa asian puheeksi työnantajan kanssa.

Lue myös: Lapsen kanssa etätöissä – vinkit ja viihdykkeet

Miten vanhempainrahaa haetaan?

Aina ajantasaiset ja yksityiskohtaiset ohjeet vanhempainrahan hakemiseen löytyvät Kelan verkkosivuilta.