Kantaverkkoyhtiö Fingrid kehittää Suomen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa ja selvittää, millä eväin tulevaisuuden tiedonvaihtohaasteet ratkaistaan.

Sähkön välitys kuuluu niihin itsestäänselvyyksiin, joita tulee harvoin mietittyä niin kauan kun valo jääkaapissa palaa ja televisio aukeaa tutusta napista. Mikäli kaikki maamme valot ja sähkölaitteet yllättäen sammuisivat, olisivat vaikutukset katastrofaalisia.

Noin 75 % Suomessa kulutetusta sähköstä saapuu koteihimme kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämän sähkösiirron kantaverkon kautta. Sähkömarkkinoiden osapuolien, eli myyjien ja verkonhaltijoiden palveluprosessit nojaavat tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen tiedonvaihtoon, jolle alati kasvava tietomäärä ja tulevaisuuden vähittäismarkkinakehitys tuovat kehityspaineita.

Kohti yhteispohjoismaisia markkinoita

Tilanteen kohentamiseksi Fingrid palkkasi vuosi sitten energia-alan asiantuntijan, Minna Arffmanin sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon palvelupäälliköksi käynnistämään Suomessa täysin uudenlaista palvelutoimintaa.

”Tavoitteenamme on tehostaa vähittäismarkkinoiden sanomaliikennettä ja parantaa sen laatua. Sähkönkulutuksen mittaustietojen lisäksi toimijoiden välillä kulkee tietoa muun muassa asiakkaiden muutoista sekä sähkönmyyjän vaihdoista.”

Osana sähkömarkkinalain muutoksesta seurannutta tiedonvaihdon kehittämisvastuuta Fingrid käynnisti vuoden alussa selvitysprojektin, jossa arvioidaan laajasti sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon nykytilaa ja kehittämistarpeita. Päätavoitteena on selvittää tiedonvaihdon keskittämistä niin sanottuun datahubiin. Päätöksen Suomen datahubin toteuttamisesta tekee  aikanaan työ- ja elinkeinoministeriö.

”Datahub veisi meitä kohti yhteispohjoismaisia sähkön vähittäismarkkinoita. Katsomme asiassa pitkälle eteenpäin, sillä tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisulla tulee olemaan huomattava vaikutus Suomen vähittäismarkkinoihin”, Arffman sanoo.

Elämää näköalapaikalla

Arffmanille mennyt vuosi on ollut paitsi kiireinen, myös hyvin mielenkiintoinen.

”Uudessa työssäni olen päässyt käyttämään kaikkea sitä kokemusta, jota olen kerännyt energia-alalta 14 vuoden aikana. Mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen on varmasti se, mikä on pitänyt minut alalla näin pitkään”, Arffman summaa.

Ennen Fingridiä Arffman hankki kokemusta kahdessa energiayhtiössä, vastaten tiedonvaihdosta sähkömarkkinatoimijan näkökulmasta. Fingridin yrityskulttuuri, tavoitteet ja paikka vähittäismarkkinoiden näköalapaikalla saavat Arffmanin pitämään Fingridiä ihanteellisena työpaikkana.

”Fingrid on vakaa yritys, joka antaa mahdollisuuden suunnitella uraa pitkällä aikavälillä. Olemme siten perinteinen asiantuntijaorganisaatio, että työntekijöillämme on vahva työmotivaatio, paljon osaamista ja halu tehdä asiat oikein. Yrityksen kannustava ilmapiiri antaa jokaiselle tilaa kehittyä.”


Fingrid Oyj ylläpitää ja kehittää Suomen valtakunnallista sähköverkkoa. Kantaverkko palvelee sähkön tuottajia ja -kuluttajia mahdollistaen osapuolien keskinäisen kaupan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yritys tuottaa sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle kantaverkko-, rajasiirto ja tasepalveluita. Fingridin pääomistaja on valtio. Yritys työllistää vajaa 300 henkeä.

Teksti: Anna Väre, Kuva: Lasse Kaaria. Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien välissä ilmestyneessä Sanoma Rekrytointimedioiden Kasvun tekijät -liitteessä 20.9.2014.