Valoa & energiatehokkaita ratkaisuja

18.4.2016 klo 7:00

Ilman katuja, rakennuksia, ulkovalaisimia ja kuntatekniikkaa ei ole kaupunkia. Rakennusviraston tärkeimpiin vastuualueisiin kuuluvat julkiset rakennukset, kadut, sillat ja viheralueet.

Rakennusvirasto on julkisen rakentamisen asiantuntijavirasto, joka suunnittelee ja rakennuttaa julkisten ulkoalueiden lisäksi toimitiloja toimistorakennuksista päiväkoteihin. Rakennusviraston vastuulla on runsaasti erilaisia suunnittelu-, kehitys ja toteutushankkeita, kuten energiansäästöön sekä valaisuun liittyviä suunnittelu- ja valvontatehtäviä.

– Energiakatselmuksilla kartoitetaan energiansäästömahdollisuuksia olemassa olevissa rakennuksissa ja laitteita vaihdetaan energiatehokkaampiin vähintään sitä mukaa, kun vanhoja rikkoontuu. Lämmön talteenottoa kehitetään koko ajan ja rakennusteknisiä säätöarvoja seurataan. Uudisrakentamisessa ja vanhan saneerauksessa pyritään aina mahdollisimman energiatehokkaaseen ja toimivaan lopputulokseen, energianhallintapäällikkö Katri Kuusinen sanoo.

Energiatehokkuuden maksimointi edellyttää monipuolista talotekniikkaa ja ohjausjärjestelmiä, joiden käytön helppouteen ja toimintavarmuuteen liittyy monenlaisia haasteita.

– Kokonaisuuden ymmärtäminen on todella tärkeää, kun lähdetään miettimään esimerkiksi vanhemman rakennuksen energiansäästöön liittyviä ratkaisuja, Katri Kuusinen muistuttaa.

Rakennusvirastossa on jatkuvasti käynnissä noin 400 rakennuskohdetta, joihin kuuluvat muun muassa kadut, julkiset rakennukset, puistot jne. Rakentamisessa on otettava huomioon ennakoitavissa olevat ympäristönmuutokset kuten säätilan ääri-ilmiöiden lisääntyminen ja meren pinnan nouseminen. Rakennusvirasto on lisäksi mukana useissa EU:n tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Kustannussäästöjä LEDien avulla

Rakennusvirastossa työskentelevä diplomi-insinööri Tommi Valve teki Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun diplomityönsä aiheesta Julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LEDeillä – ”Helsinki LED” -hankkeen kannattavuustutkimus.

Helsingin kaupunginhallituksen vuonna 2014 perustamassa ”Helsinki LED” -hankkeessa ehdotettiin julkisen ulkovalaistuksen noin 83 400 purkauslamppuvalaisimen korvaamista LED-valaisimilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeen tavoitteena on kaupungin juoksevien kulujen vähentäminen, energiasäästöt sekä viihtyvyyden parantaminen.

– Elinkaarikustannuslaskelmien mukaan uudisrakentaminen ja elinkaarensa päässä olevan julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LED-valaisimilla on kannattavaa kokooja- ja tonttikaduilla sekä kevyen liikenteen väylillä, aukioilla ja puistoissa. Pääkaduilla suurpainenatriumlamppuvalaisimet ovat yhä kustannustehokkaimpia, mutta tämän odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa LEDien kehityksen jatkuessa, Tommi Valve kertoo.

Kannattavuuslaskennassa päästiin ”Helsinki LED” -hankkeen investointikustannuksissa noin 101,4 miljoonaan euroon ja vuosittaisiksi hoitokustannussäästöiksi laskettiin noin 3,2 miljoonaa euroa. Energiasäästöiksi laskettiin 27,7 GWh. Laskelmia tarkastellaan uudelleen loppuvuodesta 2016.

Energiansäästö on kaikkien asia

Energiansäästöneuvottelukunta tiedottaa, ohjaa ja opastaa. Se raportoi säästötuloksista ja seuraa yleistä kehitystä Suomessa ja Euroopassa. Kaupungin ja EU:n välisen energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) toteutustyön valvonta, ohjaus ja raportointi kuuluu myös neuvottelukunnalle, varapuheenjohtaja, energianhallintapäällikkö Katri Kuusinen sanoo.

Myös kaupungin omaa energiankäyttöä ja siinä tapahtunutta kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain. Myös yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa energia-asioihin omilla valinnoillaan. Rakennusvirasto tekee paljon yhteistyötä muun muassa koulujen ja päiväkotien kanssa.

– Energiaa tokaluokkalaisille -kampanja on ollut suosittu, ja sen avulla olemme lisänneet lasten ja myös vanhempien tietoisuutta energia-asioista, Katri Kuusinen sanoo.

Aurinkopaneeleita on käytössä esimerkiksi Aurinkolahden ja Latokartanon kouluissa, Viikin ympäristötalossa ja Korttelitalo Kanavassa. Nykyisin uudisrakennuksiin tehdään lähes aina aurinkopaneelivaraus, vaikka sitä ei heti asennettaisikaan.

– Myös sähköautoilu kiinnostaa ja latauspisteitä rakennetaan kaupunkiin koko ajan lisää. Rakennusvirastolla on kaksi sähköautoa henkilökunnan käyttöön, Katri Kuusinen kertoo.

Erilaiset ohjausratkaisut kiinteistöissä säästävät energiaa. Hämäräkytkimet, päivänvalo-ohjaus ja läsnäolotunnistus helpottavat arkea ja tuovat säästöjä.

– Syksyllä 2016 on tulossa myös ns. liiketunnistimella toimiva ulkovalaistuskokeilu Siltamäki-Suutarila -alueelle. Kun lenkkeilijä kulkee LED-valaisimen ohi, valo kirkastuu ja myöhemmin himmenee. Kaupunki on täynnä valaistusteknisiä kehittämisen kohteita. On ilo seurata kehitystä ja parantaa ulkovalaistusratkaisuja edelleen – ja yhä energiatehokkaammin, Tommi Valve sanoo.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto:

• On kaupunkirakentamisen osaava ja innovatiivinen asiantuntija.

• Vastaa Helsingin kaduista ja viheralueista.

• Suunnittelee ja järjestää yleisten alueiden rakentamisen ja hoidon.

• Valvoo pysäköintiä ja myöntää erilaisia alueiden käyttö- ja tapahtumalupia.

• Suunnittelee ja rakennuttaa kaupungin toimitiloja.

www.hkr.hel.fi/

Helsingin Esplanadinpuiston jouluvalot keräsivät positiivista palautetta uniikilla ja tyylikkäällä ilmeellään. Helsinkiläiset saavat nauttia upeasti valaistusta puistosta myös tänä vuonna.

Teksti: Riikka Hollo Kuva: Sini Pennanen