Työllisyysnäkymät

Valmistaudu tulevaisuuden työelämään nyt – 3 tärkeää työelämätaitoa

Nainen ja mies keskustelemassa toimistolla.

Käynnissä oleva neljäs teollinen vallankumous muuttaa työtä ja työelämää – ja fiksuimmat meistä muuttuvat mukana. Kun otat haltuun nämä kolme tuiki tärkeää työelämätaitoa, olet valmis astumaan kohti tulevaisuuden työelämää.

Työelämän murroksesta ja muutoksesta puhutaan paljon, välillä uhkaavaankin sävyyn. Muutos voi tuntua hallitsemattomalta tai hämmentävältä jos ei hahmota, mitä se käytännössä tarkoittaa oman uran tai osaamisen kannalta.

Siksi haluamme vinkata kolme konstia, joiden avulla työelämän muutoksesta voi saada niskalenkin. Valitsimme tarkasteluun sellaiset työelämätaidot, jotka nousevat toistuvasti esiin tulevaisuuden työelämästä puhuttaessa. 

Kyky oppia

Teknologinen kehitys on muuttanut työskentely-ympäristöjä jo pitkän aikaa, eikä muutokselle näy loppua. Siksi yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista on halu ja kyvykkyys oppia uutta. 

Elinikäisestä oppimisesta on puhuttu iät ajat. Nykyään puhutaan useammin jatkuvasta oppimisesta, osaamisen kehittämisestä tai itsensä kehittämisestä. Sanoitettiinpa asiaa miten tahansa, oppimaan oppimisen taidon ytimessä ovat into ja halu oppia uutta sekä kyky sietää ponnistelua ja epäonnistumista. 

Kun mieli on avoin uuden oppimiselle, tulee muuttuvissa toimintaympäristöissä luovimisesta helpompaa ja hauskempaa.

Vahvista omia oppimaan oppimisen taitojasi 

 • Tunnista, millainen juuri sinä olet oppijana ja treenaa tarvittaessa sinulle sopivia opiskelutaitoja tai -tekniikoita.
 • Kuuntele oppimisesta innostuneita kollegoita tai ammattipuhujia ja innostu itsekin.
 • Päätä opetella jokin uusi taito. Ehkä muistat jälleen, miten hienolta oppiminen tuntuu.
 • Treenaa muistiasi.
 • Huomaa, kuinka monella tavalla oppimista tapahtuu omassa arjessa ja työn lomassa, ei vain kursseilla ja koulutuksissa.
 • Usko itseesi ja kykyysi oppia. Voit oppia vielä vaikka mitä, jos vain olet utelias.

Kyky ajatella kriittisesti

Jos mielii pärjätä läpeensä medioituneessa tietoyhteiskunnassa, pelkkä lukutaito ei enää riitä. Saatavilla on tietoa enemmän kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa, joten ajantasaisten tiedonhakutaitojen merkitys on korostunut.

Erittäin tärkeäksi taidoksi on noussut kyky arvioida tiedon laatua ja luotettavuutta kriittisesti. 

Kriittisessä ajattelussa on kyse pohtimisesta, harkitsevaisuudesta ja siitä, että tarkastelee asioita monesta näkökulmasta. Kun osaa katsoa ympäristöään kriittisesti, saa siitä enemmän irti eikä ole muiden mielipiteiden ja näkemysten vietävissä. Kriittinen ajattelija pystyy tekemään työelämässäkin harkittuja päätöksiä ja perustelemaan ne pitävästi. 

Vahvista omia kriittisen ajattelun taitojasi

 • Opiskele kriittistä ajattelua kehittävä kurssi avoimessa yliopistossa.
 • Analysoi mediaesityksiä, kuten elokuvia, podcasteja ja kirjoja, ja keskustele niistä muiden kanssa.
 • Ota jokin teksti ja tee seuraava harjoitus:
  • Tunnistatko, mikä taho sisällön on tuottanut? 
  • Mihin tieto perustuu, onko se tieteellisesti tutkittua vai esimerkiksi yksittäisen henkilön mielipiteeseen perustuvaa? 
  • Millaisia vasta-argumentteja tekstissä esitetylle tiedolle tai väitteille on esitetty muualla (internetissä)? 
  • Kenen näkökulman teksti nostaa esiin? Keiden näkökulmat se jättää nostamatta esiin?
 • Huomaa, että kriittisessä ajattelussa ei ole kyse kyynisyydestä tai vikojen ja virheiden syynäämisestä. 
 • Kriittistä ajattelua ei ole myöskään se, että paneutuu vain yhdensuuntaiseen tietoon.

Kyky myötäelää 

Myös empatia-sana on toistunut jo pitkään työelämäpuheessa. Empatiassa on kyse myötäelämisestä ja siitä, että kykenee suhtautumaan toiseen ihmiseen myötätuntoisesti. 

Se on kykyä asettua toisen asemaan: kykyä ymmärtää toisen ajatuksia, tunteita ja toimintaa. 

Työelämässä empatiakyky voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyrkii aidosti kuulemaan ja ymmärtämään kollegaa tai johdettavaa haastavassa tilanteessa sen sijaan, että neuvoisi tai kertoisi, kuinka itse toimisi vastaavassa tilanteessa. 

Halu ymmärtää toista synnyttää yhteisymmärrystä, ja yhteisymmärrys on hyvän yhteistyön rakennusainetta. Empatia vaikuttaakin väistämättä siihen, millaiseksi työpaikan henki ja kulttuuri muodostuvat.

Vahvista omia empatiataitojasi

 • Hakeudu vuorovaikutustaitojen kurssille esim. työväenopistoon.
 • Lue kaunokirjallisuutta – joidenkin tutkimusten mukaan kaunokirjallisuuden lukeminen auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä ja vahvistaa empatiakykyä.
 • Mene toisen nahkoihin: kuvittele, miltä jokin tapahtuma tuntuu toisesta ihmisestä.
 • Vältä ns. kuplautumista, eli pyri tekemisiin monenlaisten ihmisten kanssa.
 • Empaattisuus ei tarkoita, että sinun tarvitsisi sietää huonoa käytöstä työpaikalla.
 • Kyky myötäelää ei tarkoita myöskään sitä, että sinun tulisi jäädä vellomaan muiden huoliin.

Jos olet kiinnostunut perehtymään laajemmin työelämän muutoksiin ja siihen, millaisia vaikutuksia muutoksilla on yhteiskunnalle, organisaatioille ja ihmisyksilöille, voit syventyä aiheeseen esimerkiksi Aalto-yliopiston Future of Work -verkkokurssilla. Kurssin ilmaisversio on avoin kaikille, mutta vaatii rekisteröitymisen.