Palkka

Valmiina palkkaneuvotteluihin

Valmistaudu palkkaneuvotteluihin selvittämällä tarkkaan työtehtäväsi ja palkkatasosi vaatimukset. Yrityskohtaisia palkkoja vertaillessa on hyvä huomioida, tarjoaako yritys peruspalkan lisäksi tulospalkkausta tai muita rahanarvoisia etuja.

Moni jännittää palkkaneuvotteluja, koska rahasta puhuminen on jotenkin kiusallista. Samalla kun omat kädet hikoavat, vastapuoli kiristää ilmettään ja karsii olemuksestaan kaiken sen, mikä hetki sitten tuntui yhdessä saavutetulta rentoudelta ja yhteisymmärrykseltä. Palkkaneuvotteluja voi verrata peliin, jota kannattaa harjoitella etukäteen.

– Hyvää valmistautumista on selvittää, kuinka palkat on yrityksessä porrastettu ja kuuluuko palkkaukseen henkilökohtaiseen suoritukseen liittyvää osaa. Kun on selvillä omaan tehtävään liittyvistä vaatimuksista, on helpompi arvioida, kuinka suoriutuu työstään tavoitteisiin nähden. Parantunut suoritus on selkeä perustelu palkankorotuspyynnölle, neuvoo palkitsemisratkaisuihin erikoituneen Innova Palvelut Oy:n johtava asiantuntija Kiisa Hulkko-Nyman.

Tee siis lista viimeisimmistä projekteistasi ja työtehtävistäsi. Mieti kuinka hyvin suoriuduit niistä, mitä opit ja missä onnistuit erityisesti. Valmistaudu kertomaan asioista selkein ja konkreettisin esimerkein. Myös ajankohtaiset palkkatiedot tai tieto kollegoiden palkkatasosta auttavat perustelemaan omaa palkkatoivetta. Jos palkkaa ei kehtaa kysellä kollegoilta, voi palkkatietoja kysellä omasta ammattiliitosta tai tutkia asiaa palkkalaskureilla ja uusimpia palkkavertailuja selaamalla.

Peruspalkka ei kerro kaikkea

Palkankorotuksen saamisen kannalta olennaista on pitää esimies tietoisena oman osaamisen kehittymisestä ja viimeisimmistä onnistumisista. Hyvä tilaisuus tähän ovat kehityskeskustelut, joiden yhteydessä palkasta puhuminen on luontevaa.

Jos yrityksen taloudellinen tilanne on heikko, voi palkankorotuksen perusteet silti ottaa esille. Tällöin esimies voi mahdollisesti tarjota kompensaatioksi muita etuja, kuten koulutusta tai itselle mieluisimpia projekteja.

Uutta työtä hakevia Hulkko-Nyman kehottaa tarkastelemaan peruspalkan lisäksi yrityksen tarjoamaa kokonaiskompensaatiota. Peruspalkan lisäksi lisätuloa voivat tuoda yrityksen tarjoamat lisäedut ja tulospalkkiojärjestelmä, johon saattaa olla liitetty myös palkkiorahasto. Lisäetuihin voivat kuulua lounas- ja liikunta- ja autoedut, laajennettu työterveyshuolto, vakuutusetuja kuten ryhmäeläkevakuutus sekä koulutus- ja etenemismahdollisuudet, joiden merkitys voi olla viihtymisen ja urakehityksen kannalta merkittävä. Monissa yrityksissä lisäedut ovat entistä merkittävämpi tekijä työntekijöiden houkuttelemisessa.

Tulospalkkaus avaa työn tavoitteita

Tulospalkkauksen vaikuttavuudesta väitöskirjansa tehneen Hulkko-Nymanin mukaan tulospohjaisen palkkiojärjestelmän piirissä on puolet yksityisen sektorin työntekijöistä. Tulospalkkausjärjestelmä koetaan erityisen motivoivaksi silloin, kun työntekijät ymmärtävät sen tavoitteet ja yhteyden yrityksen toimintaan.

– Tulospalkkaustavoitteet voivat olla yrityksen tulosta koskevia tai liittyä tiimin tai työntekijän henkilökohtaiseen tulokseen. Tiimiä voidaan palkita esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä tai palvelutason nostamisesta. Henkilökohtaiset tavoitteet puolestaan liittyvät usein myyntitavoitteisiin tai tiettyjen projektien onnistumiseen.

Lisäansioiden lisäksi tulospalkkauksen suurin hyöty on, että se tekee työn tavoitteet näkyviksi. Monet ihmiset nauttivat tavoitteiden saavuttamisesta ja kokevat, että se tekee onnistumiset konkreettiseksi. Erityisen tärkeä motivaattori tulospalkkaus on työssä, johon liittyy suoria myynnillisiä tavoitteita.

Anna Väre