Työuran alussa

Valikoivat diginatiivit

1.1.2016 klo 7:00

Diginatiivit valikoivat tarkkaan mitä sisältöjä he seuraavat ja kuluttavat.

Tuore tutkimus alle 30-vuotiaiden suomalaisten mediankäytöstä kertoo, että diginatiivit valikoivat vanhempia sukupolvia tarkemmin heitä kiinnostavat seurantakanavat sisällöt. Tyypillisesti diginatiivi ei koe tarpeelliseksi seurata ajankohtaisia tapahtumia niin aktiivisesti ja useista eri lähteistä kuin vanhempansa. Aller Median tutkimuksesta selviää, että median kulutuksen pirstaloituminen näkyy siten, että koko sukupolvea yhdistävä instituutti puuttuu. Nuorempi sukupolvi lukee uutisia mieluiten sosiaalisen median palvelujen kautta, koska haluaa nähdä uutismassan sosiaalisen median suodattamana. Toki myös muita digikanavia käytetään uutislähteenä.

Ylen kanavia seuraa kolmasosa

Suurinosa diginatiiveista käyttää nettiä ja sosiaalista mediaa päivittäin, mutta muiden medioiden käyttö jakaa ikäryhmää suuntaan ja toiseen. Kaupallista televisiota katsoo päivittäin vajaa puolet ja Ylen kanavia katsoo vajaa kolmannes. Painettua sanomalehteä lukee päivittäin joka viides alle 30-vuotias, viikoittain sanomalehteä lukee melkein puolet.

Digi- ja printtilehtien lukemiseen käytetään saman verran aikaa alle 30-vuotiaiden ryhmässä. Digikanavia seurataan usein pieninä annoksina pitkin päivää, kun taas painetun lehden parissa vietetään pidempään aikaa. Sanomalehti on yli 50-vuotiaille suomalaisille arjen tärkein media, jota seuraa kolme neljästä henkilöstä joka päivä.

Diginatiiveille on itsestäänselvyys, että seuraamisen ajankohdat ja sisällöt voi itse valita. Netflix ja YouTube ovat korvanneet perinteisen television katselua. Painettua sanomalehteä ja aikakauslehteä alle 30-vuotias lukee silti aivan yhtä keskittyneesti kuin vanhempi väki. Seitsemän kymmenestä keskittyy sanomalehden lukemiseen kokonaan, ilman muita päällekkäisiä medioita, kuten somea.

Sosiaalinen media tärkein

Sosiaalinen media on diginatiiveille tärkein media. 81 prosenttia alle 30-vuotiaista käyttää sosiaalista mediaa joka viikko. Aikaa somessa kuluu keskimäärin 73 minuuttia päivässä. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin yli 50-vuotiailla sosiaalisen median käyttäjillä.

Taustaa:

Aller Media selvitti alle 30-vuotiaiden suomalaisten median ja netin käyttöä Diginatiivin media-arki 2015 -tutkimuksessa toukokuussa 2015. Tutkimukseen vastasi 2164 suomalaista, joista 447 oli 15–29-vuotiaita. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin kahdeksan syvähaastattelua 16–29-vuotiaille nuorille.

Lähde: M & M