Työnhaku

Väitös henkilöstövoimavarojen johtamisesta monikulttuurisessa työyhteisössä

16.2.2017 klo 7:00

TtM Kirsti Kujanpää on tutkinut väitöstutkimuksessaan henkilöstövoimavarojen johtamista ja sen yhteyksiä monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointiin.

Maahanmuuttajilla ja kantaväestöllä oli pääsääntöisesti erilaiset näkemykset. Erot  tulivat esille erityisesti maahanmuuttajien työelämäosaamisessa. Kantaväestön mukaan työyhteisön sopeutumista heikensivät maahanmuuttajien perustaitojen puute ja erilaiset toimintatavat aiheuttivat ristiriitoja.

Ristiriitoja syntyi mm. työaikojen ja työtehtävien noudattamisesta ja työmoraalista, uskonnosta ja ammattitaidosta. Maahanmuuttajat eivät halunneet erityisasemaa työyhteisössä, mutta esimiehen tukea tarvitaan.

Tutkimustulosten perusteella monikulttuurisuus vaikutti merkittävästi henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Kujanpään mukaan työyhteisössä tulisi keskustella mm. monikulttuurisuuden ilmenemisestä työpaikalla ja siihen liittyvistä odotuksista. Väitös tarkastetaan Helsingin yliopistossa.

Lähde: Helsingin yliopisto