Työhyvinvointi

Vain joka neljäs ilmoittaa työnantajalle seksuaalisesta häirinnästä

EK:n teettämä laaja kysely seksuaalisesta häirinnästä työelämässä paljastaa, että vain joka neljäs suomalaisessa työelämässä tapahtuva seksuaalinen häirintäteko ilmoitetaan esimiehelle tai työnantajan edustajalle.

Taloustutkimuksen tekemä kysely tehtiin työikäiselle väestölle ja siihen vastasi yli 2 100 henkilöä. Kyselyn mukaan seitsemän prosenttia työikäisistä ilmoittaa kokeneensa seksuaalista häirintää työssään viimeisten kahden vuoden aikana.

Naisista seksuaalista häirintää on kokenut 12 % ja miehistä kaksi prosenttia. Naisten seksuaalisen häirinnän tapaukset ovat yhteydessä henkilön ikään. Alle 25-vuotiaista naisista häirintää on kahden viime vuoden aikana työssään kokenut joka neljäs, kun yli 60-vuotiailla naisilla luku on kuusi prosenttia. Koko työuransa aikana seksuaalista häirintää on kokenut lähes joka neljäs.

Kyselyn mukaan 60 %:ssa viimeisten kahden vuoden aikana koetussa seksuaalisen häirinnän tapauksessa tekijä on ollut asiakas. Työkaverit ovat olleet tekijänä 36 %:ssa tapauksista ja esimiehet 16 %:ssa tapauksista. Kyselyn teki EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.

Lähde: EK

Lue lisää aiheesta