Työllisyysnäkymät

Vaikutusvaltaisimmat päättäjänaiset

24.4.2015 klo 12:51

Talouselämän Päättäjänaiset 2015 -selvityksen mukaan yritysten johtotehtävissä toimivat naiset jumiutuvat tukitehtäviin sen sijaan, että he pääsisivät linjavastuuseen. Edelleen harva nainen etenee toimitusjohtajaksi.

Päättäjänaiset 2015 -selvitys nimesi kuudettatoista kertaa sata vaikutusvaltaisinta suomalaista päättäjänaista. Tänä vuonna joukossa on yhteensä 23 uutta naista.

Suomen vaikutusvaltaisin talouden päättäjänainen on professori Anne Brunila.  Hän toimii useiden suurten yritysten hallituksissa sekä useissa talouden ja tieteen elimissä. Toisena listalla on Sari Baldauf, joka toimii Fortumin hallituksen puheenjohtajana ja useiden ulkomaisten yritysjättien hallituksissa. Kolmantena nimenä listalla pysytteli Maija-Liisa Friman, joka työskentelee Neste Oilin hallituksen varapuheenjohtajana ja monien muiden suomalaisten ja pohjoismaisten yritysten hallituksissa.

Nainen usein tukitehtävissä

Vuonna 2015 selvitettiin myös Suomen suurimpien yritysten johtoryhmissä työskentelevien suomalaisten naisten tehtävät. Vertailussa oli mukana 200 Suomen suurinta yritystä liikevaihdolla mitattuna.

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa kuinka paljon suurissa yrityksissä on niitä  naisjohtajia, joilla olisi mahdollisuus aikanaan edetä toimitusjohtajiksi tai suurten yritysten hallitusten jäseniksi. Työskentely johtoryhmässä on ponnahduslauta seuraaviin vaativiin tehtäviin. Johtoryhmätyöskentely lisää kokemusta ja näkemystä. Suomen 200 suurimman yrityksen johtoryhmissä toimii yhteensä 271 suomalaista naista.

Johtoryhmien naisista kuitenkin peräti 70 prosenttia työskentelee tukitehtävissä eikä ole liiketoimintavastuussa. Tyypillisin tukitehtävä oli henkilöstöjohtaja. Heitä oli yhteensä 70. Muita yleisiä tukitehtäviä olivat talousjohtaja, viestintäjohtaja, lakiasiainjohtaja, markkinointijohtaja ja kehitysjohtaja.

Erittäin harva henkilöstö- tai viestintäjohtaja etenee toimitusjohtajaksi suureen yritykseen. Talousjohtajista tulee usein toimitusjohtajia, ja naisia talousjohtajina on suurissa yrityksissä 48. Yritysten johtoryhmissä on 81 naisia, joilla on vastuita tuoteryhmistä, tehtaista tai alueista. Näistä linjajohdon tehtävistä nousee usein toimitusjohtajia.

Suurten yritysten hallitusjäsenten taustat ovat usein vielä kirjavampia. Hallitustyöhön on edennyt myös henkilöstö-, laki- ja markkinointijohtajia. Valtaosa hallitusten jäsenistä on kuitenkin nykyisiä tai entisiä toimitusjohtajia. Koska naisia on vähän toimitusjohtajina, heitä on myös vähän yritysten hallituksissa.

Lähde: Talouselämä