Työhyvinvointi

Uuvuttaako sähköpostisuma?

27.8.2015 klo 11:00

Oletko kyllästynyt jatkuvaan sähköpostitulvaan, joka ei jätä rauhaan hetkeksikään?

Jopa joka toinen Yhdysvalloissa tehtyyn kyselyyn vastanneista työntekijöistä uskoo, että sähköpostin käyttö töissä lisääntyy edelleen seuraavan viiden vuoden aikana. Noin joka viides uskoo sähköpostin käytön lisääntyvän paljon.

Sähköposti on säilyttänyt hyvin asemaansa, vaikka markkinoille on tullut paljon erilaisia internetpohjaisia pikaviestimiä. Kyselyyn vastanneet arvioivat käyttävänsä aikaa sähköpostin ääressä 6,3 tuntia joka päivä. Noin puolet ajasta kului työviesteihin ja puolet henkilökohtaisiin posteihin. Kysely tehtiin toimistotyötä tekeville. Yhdysvalloissa tehdään myös pidempää työpäivää kuin Suomessa.

Adoben asiantuntija Kristin Naragonin mukaan yhdysvaltalaiset ovat jopa liian riippuvaisia sähköpostista. Kyselyssä joka kolmas sanoi tarkistavansa sähköpostit aamulla ennen kuin nousee sängystä. 87 prosenttia luki työsähköpostia myös työajan ulkopuolella.

Luvut kasvavat edelleen 18–34-vuotiaiden ikäryhmässä: heistä 45 prosenttia luki työpostit aamulla jo sängyssä. Vuosituhannen vaihteessa syntyneet eivät käy edes vessassa katsomatta sähköpostia!

Verkkokyselyyn vastasi 400 työntekijää. Kyselyn teetti Adobe.

Lähde: Taloussanomat