Työhyvinvointi

Uutisia somesta?

15.7.2015 klo 13:37

Seuraatko uutisia somen välityksellä? Niin tekee moni muukin, mutta amerikkalaisen tutkimuksen mukaan somekanavia ei pidetä kuitenkaan kovin merkittävinä uutislähteinä.

Facebook ja Twitter ovat monella aktiivisia uutiskanavia. Onkin ristiriitaista, että useimmat somekanavia suosivat eivät kuitenkaan koe sosiaalista mediaa olennaiseksi tai tärkeäksi uutislähteeksi. Tiedot käyvät ilmi Pew Research Centerin raportista.

Pew Research Centerin vuonna 2013 toteuttamassa samanlaisessa selvityksessä 47 prosenttia tutkimukseen osallistuneista sanoi seuraavansa uutisia Facebookissa, kun uudessa tutkimuksessa näin sanoo 63 prosenttia vastaajista. Myös Twitterin kohdalla luku on kohonnut vuodesta 2013. Aiemmassa tutkimuksessa Twitteriä seurasi 53 prosenttia vastaajista, kun luku on nyt 63 prosenttia.

Ei merkittäviä uutislähteitä

Valtaosa uutisia somekanavissa seuraavista amerikkalaisista ei kuitenkaan pidä niitä tärkeinä uutisten seurantavälineinä.
Facebookia pitää tärkeänä uutislähteenä 36 prosenttia vastaajista ja Twitteriä 32 prosenttia vastaajista. Tärkeimpänä uutislähteenä Facebookia pitää 4 prosenttia vastaajista ja Twitteriä 9 prosenttia vastaajista.

Luvut ovat pysyneet lähes ennallaan verrattuna edelliseen selvitykseen. Tuolloin 39 prosenttia vastaajista piti somekanavia tärkeinä uutislähteinä ja 4 prosenttia piti niitä tärkeimpinä.
Uusi raportti osoittaa, että nuoret käyttäjät näkevät Twitterin ja Facebookin eri tavalla kuin iäkkäämmät somettajat. Peräti 49 prosenttia alle 35-vuotiaista uutisten seuraajista kuvailee Facebookia ja Twitteriä "tärkeimmiksi tai tärkeiksi uutiskanaviksi".

Luku on selkeästi suurempi kuin yli 35-vuotiaiden keskuudessa. Yli 35-vuotiaista vain 31 prosenttia turvautuu tärkeänä uutislähteenä Twitteriin ja 34 prosenttia Facebookiin.
Tutkimus osoittaa myös, että Twitter päihittää Facebookin ajankohtaisten uutisten seurantavälineenä. Tutkimukseen osallistui 2035 yli 18-vuotiasta yhdysvaltaista.

Lähde: Markkinointi & Mainonta