Työllisyysnäkymät

Uusia työpaikkoja syntyi vuonna 2017 yli 260 000

13.11.2018 klo 12:21

TEMin Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2017? -analyysista selviää, että työllisyyden kasvu kiihtyi Suomessa voimakkaasti vuoden 2017 loppupuolelta lähtien.

Uusia työpaikkoja syntyi vuonna 2017 yli 260 000, työllisyys kasvoi 25 000:lla. Vuositasolla työllisyys kasvoi 25 000 henkilöllä edellisvuoden tasoon verrattuna. Vuonna 2016 vastaava kasvu oli 11 000 henkilöä. Vuoden 2017 nettotyöllisyyden muutos sisältää huomattavan bruttorekrytointimäärän, josta suurin osa on poistuman tai vaihtuvuuden korvausrekrytointia. Vuoden aikana toimipaikkoihin haettiin 640 000 henkilöä, joista 75 % oli määräaikaisia.

Rekrytoinneista 44 % muodostui uuden työpaikan syntymisestä. Niitä syntyy silloin, kun rekrytointi ei johdu vaihtuvuudesta tai poistuman korvaamisesta. Näin tarkasteltuna uusia työpaikkoja syntyi yli 260 000. Toimialoista suurin osuus uusia työpaikkoja syntyi vuonna 2017 kiinteistöalalle sekä rakennusalalle.

Työvoimapulan eli täyttämättä jääneiden työpaikkojen määrä oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2016 verrattuna ja nousi noin 42 000 työpaikkaan. Uusia työpaikkoja jäi työvoimapulan takia syntymättä yli 18 000.

Lähde: TEM