Työhyvinvointi

Uusia tutkimustuloksia työllisyyden tukemiseen

8.4.2016 klo 12:25

VTT ja Vaasan yliopisto selvittivät: Terveystalon malli tukisi BKT:ta yli 2 miljardilla eurolla ja työllisyyttä 31 000 henkilötyövuodella.

Jo puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Ennusteen mukaan (Käypä hoito -suositus) vajaan kymmenen vuoden kuluttua sairastuneiden määrä on tuplaantunut yli miljoonaan. Diabeteksen hoito vie 3 miljardia euroa vuosittain, mikä vastaa 15 prosenttia Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista.

Tämän lisäksi kansantaloutta rasittaa ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuvat kustannukset. VTT:n ja Vaasan yliopiston mukaan Terveystalon malli tunnistaa ja hoitaa diabetesta ainutlaatuisella tavalla, luo merkittävää kansantaloudellista etua.

Terveystalon aineistoon perustuva tutkimus osoittaa, että mikäli puolet riskiryhmään kuuluvista henkilöistä säästyisi tyypin 2 diabetekselta, sillä olisi pitkän ajan vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen. Summa olisi yli kaksi miljardia euroa. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Vaasan yliopisto arvioivat Käypä hoito -suositukseen perustuvan Terveystalon mallin diabeteksen seulonnalle, ennaltaehkäisylle ja hoidolle, joka lisää kokonaistaloudellista vaikuttavuutta suhteessa nykyiseen vallalla olevaan diabeteksen hoitotapaan.

Terveystalon mallilla tunnistetaan ja hoidetaan kaikkia Terveystalon potilaita, mikä tuottaa tutkimuksessa osoitettua laskettavaa kansantaloudellista hyötyä ja lisää potilaiden hyvinvointia. Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyllä ja vaikuttavalla hoidolla on keskeinen merkitys diabetesta sairastavan potilaan lisäksi työnantajayrityksille sekä koko yhteiskunnalle.

Mikäli koko väestöstä pystyttäisiin ehkäisemään puolet tyypin 2 diabetestapauksesta tehokkaamman hoidon ansiosta, sen BKT-vaikutus olisi yli prosentin. Rahassa tämä vastaisi yli 2 miljardia euroa ja työllisyysvaikutuksena yli 31 000 henkilötyövuotta.

Seuranta ensiarvoisen tärkeää

Terveystalossa on kehitetty lääkäreille kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoidon vaikuttavuuden Etydi-seurantatyökalu, jonka avulla lääkärillä on mahdollisuus tunnistaa hyvässä tai huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat, seurata potilaiden diabeteksen hoidon toteutumista Käypä hoito -suosituksen mukaan sekä tunnistaa ihmiset, joilla on riski sairastua ja kutsua heidät tarvittaessa hoitoon.

Tyypin 2 diabetes on hoitamattomana vakava sairaus, joka voi johtaa merkittävästi elämänlaatua heikentäviin liitännäissairauksiin. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä riskiryhmiin kuuluvien sairastuminen voidaan kokonaan estää tai sairastumista viivästyttää.

Diabetes saattaa näkyä työntekijän lisääntyneinä sairauspoissaoloina jo ennen taudin puhkeamista, sillä pelkät diabeteksen riskitekijät liittyvät työkyvyn heikkenemiseen. Huonossa hoitotasapainossa olevalla diabetesta sairastavalla työntekijällä voi vuosittain olla jopa kymmenen sairauslomapäivää enemmän kuin sellaisella henkilöllä, jolla diabeteshoito on tasapainossa.

Lähde: Kela ja Terveystalo.