Työuran alussa

Uusia ohjauspalveluja nuorille

21.1.2016 klo 14:18

Kasvava nuorisotyöttömyys ja nuorten palvelutarpeet ovat synnyttäneet Suomeen uuden palvelun. Nuorten Ohjaamoista saa laaja-alaista neuvontaa ja tukea opiskeluun, työhön ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Alle 30-vuotiaille suunnattuja Ohjaamoja on nyt 30 paikkakunnalla. Pääosin kuntien ja kuntayhtymien käynnistämien Ohjaamo-hankkeiden tarkoituksena on rakentaa sujuva palvelukokonaisuus nuorten tueksi.

Ohjaamo auttaa eteenpäin

Ohjaamosta saa apua työllistymiseen, kouluttautumiseen ja sosiaalipalveluiden hakemiseen. Lisäksi tarjolla on erilaisia tieto- ja neuvontapalveluja. Monet Ohjaamot tarjoavat myös erilaisia nuorille sopivia tapahtumia ja ryhmiä yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Ohjaamojen tavoitteena on tukea nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön erilaisissa siirtymävaiheissa. Tuen laaja-alaisuus on tärkeää. Kaikessa tekemisessä nuoren omat tarpeet ovat keskiössä. Uutta on myös se, että nuoret ovat itse mukana palvelujen suunnittelussa ja arvioimisessa.

Lähde: Omnia