Työhyvinvointi

Uusi osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä

29.9.2015 klo 13:56

Kelan kuntoutusrahaan tulee lokakuussa muutoksia. Uusi osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana ja mahdollistaa tuen maksamisen uudenlaisissa kuntoutustoimenpiteissä.

Osakuntoutusraha on uusi tuki palkansaajalle ja yrittäjälle. Kela voi maksaa osakuntoutusrahaa, jos palkansaajan tai yrittäjän työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 %. Työntekijä ja työnantaja arvioivat yhdessä, voiko kuntoutuspäivänä työskennellä osan aikaa. Yrittäjä tekee arvion itse. Ohjausta voi tarvittaessa pyytää työterveyshuollosta. Kela ei voi ohjeistaa työjärjestelyistä ja poissaoloista, vaan viime kädessä näistä päättää työnantaja. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä.

Kuntoutusraha maksetaan edelleen täysimääräisenä, jos kuntoutus estää työskentelyn kokonaan tai henkilöllä ei ole työsuhdetta tai yritystoimintaa. Kuntoutusrahaa ei puoliteta osakuntoutusrahaksi myöskään pitkien kuntoutusjaksojen ajaksi.

Kela tutkii 1.10.2015 jälkeen toteutuvissa kuntoutuspäivissä aina myös oikeuden osakuntoutusrahaan. Kuntoutusrahaa ja osakuntoutusrahaa voi hakea samalla hakemuksella Kelan verkkopalvelussa www.kela.fi/asiointi.

Kuntoutus järjestetään avokursseina

Lakimuutoksen ansiosta kuntoutusrahaa ja osakuntoutusrahaa voi saada aikaisempaa lyhyempien kuntoutuspäivien ajalta. Uusi vaatimus on, että kuntoutuspäivän pitää kestää matkoineen vähintään 4 tuntia.

Muutoksella tuetaan kuntoutuksen kehitystä avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Kela on kehittänyt avomuotoisia kuntoutuspalveluita, joista ensimmäisenä alkavat tuki -ja liikuntaelinsairaiden Tules-avokurssit vuonna 2016. Seuraavina vuosina tulee avokursseja muihin soveltuviin sairausryhmiin.

Uudet avokurssit mahdollistavat työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Uudistuksen on tarkoitus sitoa kuntoutusta ja kuntoutuksesta omaksuttua tietoa aiempaa paremmin kuntoutujan työhön ja arkeen sopivaksi.

Lähde: Kela