Työuran alussa

Uusi Asiakastyön ja myynnin tutkinto

30.5.2016 klo 11:40

Uusi Asiakastyön ja myynnin tutkinto on askel kohti kilpailukykyistä Suomea. Asiakastyön ja myynnin tutkinto, AMT kouluttaa tuoteosaajasta kaupallistajan.

Suomen ja suomalaisten tuotteiden kilpailukyky puhututtaa, kun yhteiskunnassa etsitään keinoa talouskasvuun. Markkinointi-instituutti osallistuu talkoisiin lanseeraamalla uuden koulutuksen: Asiakastyön ja myynnin tutkinto, AMT valmentaa kaupallisen tai teknisen koulutuksen saaneille asiakasymmärrystä ja markkinoinnillisuutta. Markkinoinnin rooli tuloksentekijänä, yritysten liiketoiminnan varmistajana ja myynnillisyyden vauhdittajana on parhaillaan usein läsnä keskustelussa Suomen tulevaisuudesta. Asiakas- ja markkinointiosaamista tarvitaan yhä useammassa roolissa yhä useammilla aloilla.

Juuri nyt tarvitaan kaupallistamisen, markkinoinnin ja asiakaslähtöisyyden taitoja aloilla, joiden vahvuudet ovat perinteisesti olleet mm. tuotteen teknisen laadun varmistamisessa tai projektijohtamisessa. Valmentamalla teknisille osaajille ja tuotepäälliköille asiakasymmärryksestä kumpuavaa kaupallistamisen osaamista, tarjoamme ammattilainen kerrallaan suomalaisille yrityksille työkaluja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Osaamisen ammattilaisena Siksi markkinointia -hankkeessa

Siksi markkinointia -hanke on parhaillaan käynnissä. Sen tavoitteena on lisätä markkinointipanostuksia kysynnän herättämiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi. Hankkeessa ovat mukana Mainostajien liitto, MARK Suomen Markkinointiliitto sekä Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL. Markkinointi-instituutin panos on markkinointiosaamisen kasvattaminen.

Tulokulmia markkinointiosaamiseen on oikeastaan kaksi. Ensinnäkin markkinointiammattilaisten itsensä täytyy ottaa paikkansa organisaation strategisessa ytimessä. Sinne päästää vankkumattomalla liiketoimintaymmärryksellä, puhumalla samaa kieltä eli numeroiden kieltä johdon kanssa sekä osoittamalla markkinoinnin tulokset lukuina. Toiseksi markkinointi- ja asiakasosaamista tarvitaan yhä useammassa roolissa. Esimerkiksi tuotteiden kaupallistaminen ei ole yksin markkinointiosaajien vastuulla, ja asiakasymmärryksestä kumpuaa hyvää kaikenlaisiin rooleihin. Juuri tähän tarpeeseen vastaa syksyllä alkava, uusi Asiakastyön ja myynnin tutkinto, AMT.

Asiakastyön ja myynnin tutkinto AMT opastaa uudenlaisen tekemisen tavan

Uusi, syyskuussa 2016 alkava Asiakastyön ja myynnin tutkinto, AMT on käytännönläheinen koulutus. Tavoitteena on ottaa käyttöön työkaluja, joilla kasvattaa asiakasymmärrystään, sekä oppia johtamaan asiakaskokemusta tuloksellisesti. Käytännönläheisyys toteutuu koulutuksen ytimessä olevassa kehittämisprojektissa: opiskelija käy läpi koulutuksen teemat oman kehityshankkeen kautta. Hän ottaa koulutuksen aikana käyttöön modernit, asiakaslähtöiset ja tulokselliset työtavat oman organisaationsa ajankohtaiseen kehitys- tai muutoshankkeeseen.

Asiakastyön ja myynnin tutkinto, AMT sopii esim. myyntitehtävissä ja tuotepäällikkönä toimiville sekä kaupallisen tai teknisen koulutuksen saaneille, jotka haluavat muuttaa työtään asiakaslähtöisemmäksi ja saavuttaa paremman asiakaskokemuksen myötä parempia tuloksia. Tutkinnon vastuukouluttaja on TkT Laura Lares, jolla on yli 20 vuoden käytännön kokemus yritysten strategisesta kehittämisestä ja liiketoiminnan tulosvastuullisesta johtamisesta.

Asiakastyön ja myynnin tutkinto, AMT alkaa ensimmäistä kertaa 27.9.2016. Opinnot kestävät yhdeksän kuukautta, ja ne on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi. Koulutuspäiviä on muutamia kuukaudessa, ja lisäksi opiskelija edistää kehittämishankettaan ammattilaisten ohjauksessa etäopintojen aikana. Koulutuskokonaisuuden kehittämisessä hyödynnettiin Markkinointitutkinnosta (MKT) valmistuneiden 7000 opiskelijan kokemuksia.

Lähde: Markkinointi-Instituutti

www.markinst.fi