Blogi

Uupunut vai uuvuttava?

Entä jos voisit parantaa tuottavuuttanne ja samalla vähentää ihmisten uupumista? Se on oikeasti mahdollista!

Jokainen meistä on kuullut tai lukenut loppuun palaneista, uupuneista ihmisistä. Luin tuon prosessin läpikäyneen tarinan. Tuossa kertomuksessa oli yksi uupumisen suurimpia tekijöitä kuvattu, toisin hieman tarinan sisälle jääneenä. Meillä usein puhutaan, että uuvumme koska työ tai työnantaja vaatii niin paljon. Tuo väite on helppo hyväksyä ja uskoa. Se auttaa meitä selviytymään, kun uupumus on iskenyt ja sairausloma on päällä. Mutta se ei ole koko totuus!

Työuupumisen taustalta löytyy ihan ensimmäiseksi aina kommunikaatio-ongelma! Uupumuksen iskiessä johonkin, on organisaation sisällä jäänyt huomaamatta, että kuormittumista on liikaa. Tämä ei useinkaan oikeasti ole kenenkään syy, vaan usean asian summa. Yhtenä läpäisevänä tekijänä on kuitenkin aina yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien ja työn / työyhteisön vaatimusten ja kuormittavuuden välinen jännite.

Kaksi ehkä merkittävintä jännitteen aiheuttajaa ovat A) organisaation ilmapiirin ja kulttuurin aiheuttama kuormitus ja B) työinnostuksen / kilpailun aiheuttama kuormitus. Huonoin ennuste on luonnollisesti niissä tilanteissa, joissa nämä kaksi yhdistyvät. Vaikka kuka tahansa voikin kärsiä uupumuksesta, niin tunnollisuus ja/tai empaattisuus helposti lisäävät kuormituksen tuntemusta. Koetaan riittämättömyyttä, kun ei saada kaikkia töitä tehtyä (ainakaan henkilökohtaisesti asetetun laatutason mukaan). Tai kärsitään oman tuskan lisäksi muidenkin tuskaa, kun huomataan että heidän paha olonsa.

Syitä on monia, ja ne ovat aina henkilökohtaisia. Terveydenhuolto ja lääketiede sitten tulevat apuun, kun ihminen on jo lopussa. Mutta niin organisaatioiden kuin ihmistenkin kannalta olisi paljon parempi, jos tuota loppuun palamista ei tapahtuisikaan! Ja oikeasti, työperäisistä loppuun palamisista suurin osa on estettävissä. Tähän ratkaisu löytyy kahdesta peruselementistä; A) tavoitteellisesti johdetusta organisaatiokulttuurista ja B) henkilökohtaisten ominaisuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta.

Organisaatiokulttuuri on menestyksen ratkaisevimpia tekijöitä. Suurista tarinoista innostuville suosittelen tutustumista vaikkapa Nokia – Apple – GE kehittymiseen 1900-luvun aikana. Tavoitteellisesti johdettu organisaatiokulttuuri on sitä, että tunnistetaan nykyiset arvot ja sovitaan yhdessä mitä tavoitellaan arvojen ja ihmisten kohtaamisen osalta. Sitten jatkuvasti ja kaikilla tasoilla tehdään päivittäisiä ratkaisuja kohti tuota tavoitetta. Kun kulttuuri on terve, niin kuormittumisesta uskalletaan puhua ajoissa. Myös työkaverin kuormittumiseen uskalletaan puuttua, kun sellaista huomataan. Uskalletaan myös keskustella siitä, että mistä tehtävästä luopua, kun uusia tulee tilalle.

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja voimavarojen tunnistamattomuus saattaa helposti aikaansaada uupumusta. Mm. ylioptimistinen usko omaan suorituskykyyn johtaa liialliseen tehtävien vastaanottamiseen. Ja ajan myötä se voi aiheuttaa uupumusta. Välttyäkseen uupumukselta, oikeasti itsensä uuvuttamiselta, henkilö tarvitsee tukea. Se voi olla esimies, se voi tulla työyhteisön sisältä tai hänellä voi olla aivan erityinen tukihenkilö (coach, mentor tms.), jonka avulla hän pystyy objektiivisemmin arvioimaan omaa tilannettaan. Uupuminen voi olla seurausta uuvuttavasta johtamisesta. Uuvuttavaan johtamiseen  voidaan päätyä monia reittejä; johtajan henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi, työntekijöiden innostuksen vuoksi jne.  Lamaannuttava / pelkoperusteinen johtaminen nähdään ja sen uuvuttavuus on tunnistettavissa mm. ilmapiiritutkimuksista. Uuvuttava johtamisen havaitseminen ei yleensä näy! Sen havaitseminen vaatii organisaatiokulttuurilta jopa enemmän kuin muut ongelmat! Siellä missä on positiivinen tekemisen pöhinä, ei useinkaan tulla katselleeksi jaksaako kaikki mukana. Yksilön tasolla tuossa pöhinässä on myös epämukavaa sanoa, että nyt on liikaa vauhtia.

Positiivisen ja luottavaisen kulttuurin luominen ja ylläpitäminen on lääke kaikkiin uupumusta aiheuttaviin organisaatio-ongelmiin. Kulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä on kolme kriittistä kohtaa;
-       pitää tietää millaista kulttuuria tavoitellaan ja miten sen saavuttaminen ilmenee
-       pitää luoda sellaiset rakenteet ja toimintatavat, jotka tukevat tavoiteltua kulttuuria
-       yksilöiden pitää ottaa oman itsen tunteminen ja johtaminen haltuun niin, että keskusteleva ja erityisesti kuunteleva toimintakulttuuri aidosti on mahdollista.

Miltä sinusta tuntuisi, jos voisit saada 2 % lisää tuottavuutta omaan organisaatioosi?

Kari I. Mattila, Johtajuuden kehittäjä, Improving Your leadership
P.  +358 400 428 950
www.johtajuustaito.fi
fi.linkedin.com/in/kariimattila