Blogi

Uuden kokeilemisen jalo taito

Kiireisessä työelämässä on helppo ajautua tilanteeseen, jossa työ muuttuu itseään toistavaksi - samoin ratkaisut, joita päivittäin tekee.

Kiire on hiljaisesti hyväksytty syy monelle työelämän epäkohdalle: epäonnistumisille, huonolle valmistautumiselle, epäkohteliaalle käytökselle, aikataulujen pettämiselle - listaa voisi jatkaa ikuisesti. Kuitenkin yksi ehkä harmillisin kiireen seuraus on kokeilemisen kulttuurin hiipuminen.

Kiireessä ja stressaantuneena ihmisaivot ovat jo ikään kuin hälytys- ja valmiustilassa odottamassa nopeaa lähtöä milloin mihinkin, ja ajattelu ajautuu helposti toistamaan jo opittua. Uutta ei siis synny kovin helposti, vaan tilanteet on helpompi ja nopeampi ratkaista tutulla kaavalla. Mieti vaikka tilannetta, jossa sinun on pitänyt opetella jotain uutta kiireen keskellä - ajatuskin jo ahdistaa, sillä uuden oppimiselle ei yksinkertaisesti ole aikaa.

Jos työympäristö ja -tilanne on jatkuvasti äärimmäisen kuormittava, timanttisia uusia ajatuksia ja ratkaisuja ei yksinkertaisesti ehdi syntyä. Ja kuitenkin olisi niin kovin tärkeää yritykselle sekä yksilölle luoda uutta ja ratkaista ongelmia. Näin syntyy parempia tuloksia ja tätä kautta yritykselle tulosta.

Uuden kokeilemisen kulttuuri organisaatioissa vaatii toki muutakin kuin kiireen helpottamista: kulttuurissa vallitseva luottamus on äärimmäisen tärkeää. Ilman luottamusta ei rajoja uskalleta venyttää, sillä epäonnistumisen riski kaataa yrityksen. Jos taas epäonnistuminen on hyväksyttyä, uskalletaan organisaatiossa rohkeammin kokeilla uutta. Sillä fakta on, että kokeiluissa ei aina osuta kerrasta oikeaan, mutta tärkeää olisikin oppia näistä epäonnistumista - mielellään yhdessä.

Minkälainen kokeilemisen kulttuuri sinun työpaikallasi on - sallitaanko epäonnistuminen ja kannustetaanko kokeilemaan uutta?

Paula Narkiniemi

vapaa kirjoittaja

Twitter: @PoolaKristiina