Työnhaku

Uuden ajan kehityskeskustelu

Menestyvä yritys satsaa henkilöstönsä kehitykseen ja motivaatioon. Siispä firmoissa rakennetaan yhä parempia johtamisen ja palkitsemisen malleja ja kehitetään uusia tapoja arvioida onnistumista reaaliaikaisesti. Samalla luovutaan välineistä, jotka eivät enää toimi, kuten vanhanaikaisista kehityskeskusteluista.

Jatkuvaa arviointia sekä palautteen antoa ja sen vastaanottamista harjoitellaan välillä sarvet ojossa, mutta hyvä, että harjoitellaan. Vilpittömään ajatustenvaihtoon kannattaa totutella, koska kohtaamiset kehittävät osaamista ja lisäävät työn imua eli tarmoa, omistautumista ja uppoutumista työhön, kuten Työterveyslaitos termin määrittelee. Kehittävää keskustelua tarvitaan, jotta jokainen työntekijä saa tilaisuuden arvioida ääneen omia saavutuksiaan, taitojaan ja tarpeitaan sekä tulla arvioiduksi esimiehensä taholta.

Muuttuva kehityskeskustelu

Kehityskeskustelu kasvaa pikkuhiljaa uusiin saappaisiin. Esimiehen kanssa neuvotellaan edelleen työn tarkoituksesta, tavoitteesta, tehtävistä ja haasteista, mutta mitä nuoremmat työntekijät, sitä varmemmin esimiehiltä ja johtajilta edellytetään myös valmennuksellisia taitoja. Kankeutta ja kahisevia papereita siedetään yhä vähemmän ja tapaamiset voidaan hyvin hoitaa etänä. Olennaista on keskustelun sisältö ja avoimuus, ei keskustelun kesto tai paikka. Kehityskeskusteluiden rytmiäkään ei kannata hakata kiveen vaan sopeuttaa tarpeeseen. Tehokkainta ja mielekkäintä on keskittyä pariin asiaan kerrallaan. Kun molempien osapuolten asenne on hyvä, niin kehityskeskustelu on joka kerta antoisa kohtaaminen.

Uuden ajan kehityskeskustelu onkin entistä enemmän joustavarytmistä vuorovaikutusta sekä luottamuksen rakentamista, jotta ylipäänsä on mahdollista johtaa itseään ja muita. Voi olla, että koko kehityskeskustelu -termi on syytä määritellä uudelleen, kenties eri tavoin eri organisaatioissa ja eri tyyppisissä tiimeissä.

Olennaista on, että keskustelua on ja vuorovaikutus toimii. Vuorovaikutuksen avulla rakennetaan houkutteleva yrityskulttuuri ja varmistetaan, että huippuosaajat pysyvät talossa. Esim. yhteishenkeä on vaalittava joka päivä. Työt ovat yhteisiä, samoin haasteet ja onnistumiset. Yhteishenkeä vahvistetaan puhumalla meistä ja yhteisestä päämäärästä. – Samaan tapaan kuin urheilujoukkue kertaa tavoitteensa yhä uudelleen, olipa kyse harjoituksista tai ottelusta.

Vinkki, joka auttaa arvioimaan omia saavutuksia

Pitkien tehtävälistojen sijaan, kirjaa joka aamu ylös kolme tärkeintä tehtävää ja tee ne. Muut tehtävät seuraavat imussa niin pitkälle kuin aikaa riittää. Päivän lopussa kirjaa ylös nämä kolme tärkeintä saavutustasi. Pikkuhiljaa omista saavutuksista syntyy vihko ja vuosien varrella kokonaisia päiväkirjoja. – Itseluottamus syntyy siitä, että saa tehtyä sen minkä itselleen lupasi. Saavutusten kirjaaminen tuottaa samalla konkreettista dataa kehityskeskustelua varten.

Asiantuntijana: Certified Holistic Health Coach, KTM, MTi, työyhteisövalmentaja, luennoitsija, mentori, kirjoittaja, WholeBody Focusing Practitioner Pirkko Tavaila.