Työhyvinvointi

Uskalla tehdä toisin

15.4.2015 klo 13:07

Me kaikki teemme päivittäin lukemattomia päätöksiä. Osa päätöksistä on vaikeita, osa helpompia. Samalla meillä on valinnanmahdollisuuksia enemmän kuin koskaan. Miksi emme silti osaa päättää?

Päätöksenteko voi olla vaikeaa. Silti on parempi tehdä päätöksiä kuin jättää ne tekemättä. Päätöksentekoon liittyvät tilannetekijät, toisen huomioon ottaminen ja monet muut asiat vaikeuttavat päätöksentekoa. On kuitenkin hyvä huomata, että omaa päätöksentekotapaansa voi kehittää.

Päätöksentekopyramidi

Ruotsalainen tutkija- ja konsulttipariskunta Ari ja Mona Riabacke kehittänyt mielenkiintoisen päätöksentekopyramidin. Sen sisältämien kerrosten tehtävänä on havainnollistaa, miten päätökset pohjautuvat helposti kaikkeen muuhun kuin tosiasioihin ja rationaaliseen ajatteluun. Pyramidin tavoitteena on, että ihminen ymmärtää enemmän oman ajattelunsa rakenteita.

Päätöspyramidin perustan muodostavat aivomme, tunteemme ja luontaiset tapamme toimia tietyllä tavalla. Pyramidin toisella tasolla otamme vaikutteita muiden toiminnasta ja toimimattomuudesta. Kolmannella tasolla nousevat esiin asioiden väliset yhteydet, jotka ohjaavat havaintojamme ja tulkintojamme eli käytännössä sitä, miten valikoimme perusteluja päätöksillemme.

Pyramidin neljännellä tasolla meihin vaikuttaa varsinainen tieto, kunhan vain osaamme erottaa sen kaiken informaatiohälyn keskeltä. Pyramidin huipulla meitä odottaa tekniikka eli business intelligence, joka ei aina ole niin objektiivista tai hyödynnettävissä kuin luulisi.

Lue lisää:

Ari & Mona Riabacke: Päätöksenteko. Uskalla tehdä toisin. Talentum 2015

Lähde: Talouselämä