Työnhaku

Uravalmennus työnhaun apuna

1.8.2016 klo 12:29

Tuntuuko työnhaku toivottomalta? Uravalmennus voi auttaa etenemään uralla, mutta myös työnhaussa.
Uravalmennus on omaan työuraan liittyvän ajattelun kehittämistä valmennuksen avulla. Luonteeltaan se voi olla esimerkiksi epämuodollista ja keskustelevaa tai tiiviisti tiettyyn muutostavoitteeseen valmentavaa. Myös mentoroinnin voi laskea uravalmennuksen piiriin.

Uravalmennus on prosessi, jonka seurauksena valmennettava oivaltaa merkityksellisiä asioita työurastaan ja oppii tarkastelemaan sitä aiempaa joustavammin.

– Valmentaja auttaa valmennettavaa kiteyttämään tämän uraan liittyvät tavoitteet sekä muokkaamaan suhtautumistaan työhön ja työmahdollisuuksiin niin, että halutut tavoitteet toteutuvat. Useimmiten tämä edellyttää uusien käytänteiden harjoittelua arjen tasolla, Maaretta Tukiainen sanoo.

Halutun työpaikan saaminen voi myös tarkoittaa uuden tiedon hankintaa, täydentävää opiskelua tai olemassa olevien taitojen kehittämistä nykyistä korkeammalle tasolle.

– Työhön liittyvän identiteetin pohtiminen ja kirkastaminen on useimmiten avartava ja inspiroiva prosessi. Sen kautta hahmottaa itsensä uudesta näkökulmasta, Tukiainen vinkkaa.

Uravalmennuksia on monenlaisia

Uravalmennuksen malleja on monenlaisia. Tärkeintä on kuitenkin se, että valmentaja ja valmennettava sopivat yhdessä siitä, millainen prosessi valmennettavaa parhaiten palvelee.

– Eri valmennusprosesseissa on usein samankaltaisia elementtejä siihen katsomatta, mitä aihetta valmennus koskee - uraa, opiskelua, parisuhdetta tms. Näitä vaiheita ovat muun muassa nykytilanteen kartoitus, tavoitteen kiteytys, toimintasuunnitelman laatiminen, mahdollisten esiin nousevien esteiden ennakoiminen ja muutosprosessin ylläpitäminen vastoinkäymisistä ja takaiskuista huolimatta, Maaretta Tukiainen sanoo.

Käytännössä suurin osa muutoksista edellyttää yleensä jonkin toiminnan muokkaamista pysyvästi. Tämä puolestaan vaatii aikaa ja toistoja.

– Mitä suuremmasta muutoksesta on kyse, sitä tärkeämpää on se, että asiakkaalla on valmentajan tuki koko tarvittavan ajan. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että tapaamiskertoja on vähintään 4-5, tosin jotkut uravalmennukset voivat kestää vuoden tai parikin. Tällöin kyseessä voi olla enemmän mentoroiva prosessi, jossa ei ole tarkkaan määriteltyä tavoitetta. Joka tapauksessa asiakas ja valmentaja sopivat valmennussuhteen kestosta ja tapaamisten aikatauluttamisesta yhdessä, Tukiainen summaa.

Tärkeintä on itsetuntemus

Urasuunnittelussa tärkeintä on itsetuntemus. Kannattaa käyttää kunnolla aikaa siihen, että pohtii omia arvojaan ja sitä, mikä itselle on tärkeää ja millaisten asioiden tekemisestä nauttii.

– Kun uratavoitteitaan tarkastelee suhteessa arvoihin, voivat tavoitteet myös muuttua. Työn tulisi olla sellaista, että sen tekeminen itsessään tuo iloa ja energiaa. Jos jotain tavoittelee vain statuksen, palkan tai ulkoisten seikkojen vuoksi, saattaa tavoitteeseen päästyään pettyä, Maaretta Tukiainen muistuttaa.

Uraa voi edistää myös pienemmin askelin, työn tekemisen kautta kehittyen. Siinä tärkeää on avoimuus uusille asioille, epäonnistumisen sietäminen ja rohkeus kokeilla sellaista, mitä ei ole ennen tehnyt - askel kerrallaan.

– Tehokkain tapa suunnitella omaa uraa on kiteyttää pitkän tähtäimen tavoite mahdollisimman selkeästi ja pysytellä samalla avoimena erilaisille reiteille sen toteutumiseen. Harva asia toteutuu juuri niin kuin etukäteen suunnitellaan. Kannattaa myös pohtia, keiden henkilöiden urat inspiroivat. Pohdi, miksi tietyt urat vetoavat sinuun. Mikä niissä on mielenkiintoista ja erityistä? Pohdi sitten, miten voisit soveltaa niitä omaan uraasi. Mitä sinun tulee tehdä toisin? Mitä jättää kokonaan tekemättä? Mitä vahvistaa?, Tukiainen kannustaa.

Työn sosiaalisen puolen pohtimiselle kannattaa myös antaa huomiota. Millaisessa työyhteisössä haluan toimia? Keitä haluan työlläni palvella? Mihin suurempaan asiaan tai ilmiöön toivoisin työni liittyvän? Näiden teemojen pohtiminen tuo tärkeää tietoa työn luonteesta pelkän omaan työtehtävään keskittymisen sijaan. Yhä useampi työ on nykyään ryhmätyötä, joten tiimin merkitys työhyvinvoinnissa korostuu.

Suhtaudu uravalmennukseen seikkailuna

Uravalmennukseen voi suhtautua myös seikkailuna. Maailma on täynnä erilaisia mahdollisuuksia sille, joka pysyy uteliaana. Kokeillen ja testaillen voi löytää mielenkiintoisia aluevaltauksia tai keksiä kokonaan uuden alan.

– Tulevaisuudessa yhä useammalla on ns. moniura: useita erilaisia työsuhteita rinnakkain tai erilaisia uria ja ammatteja peräkkäin. Palkkatyön, projektitöiden ja yrittäjyyden muodot sekoittuvat tulevaisuudessa toisiinsa yhä useammin. Lisäksi vapaaehtoistyön merkitys osana työuraa on nousussa. Näiden seikkojen yleistymisen myötä uravalmennuksen tärkeimmäksi osa-alueeksi saattaakin tulevaisuudessa nousta itsensä johtaminen, Maaretta Tukiainen sanoo.

Kuka Maaretta Tukiainen? Maaretta Tukiainen on tehnyt pitkän uran mediassa. Hänen toimenkuvansa ovat vaihdelleet kustannustoimittajasta elokuvakriitikkoon ja Huffington Post -bloggaajasta tv-juontajaksi. Tällä hetkellä Maaretta Tukiainen on keskittynyt oman yrityksensä Mooditin toimintaan organisaatioiden muutosvalmentajana, puhujana ja moderaattorina. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja toimittaa liikkuvan kuvan sisältöjä. Hän juonsi äskettäin Ylellä nähdyn televisiosarjan 8 myyttiä työstä. Alkuvuonna 2016 ilmestyivät kirjat Hyvän mielen taidot sekä yhdessä Jaana Villasen kanssa kirjoitettu Huippunaiset. Menestystarinoita.

Asiantuntijana: Maaretta Tukiainen

www.maaretta.com