Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työnhaku

Uravalmennus auttaa työnhaussa

14.5.2019 klo 10:29

Uravalmennuksesta puhutaan paljon. Mutta mitä se voi antaa työnhakijalle?

Maaretta Tukiainen tapaa uravalmennusasioissa pääasiassa mentorointia kaipaavia asiakkaita, joilla valmennukseen hakeutumisen syy liittyy yleensä uraan. Useimmiten kyseessä on halu saada muutos aikaan.

Haluttu muutos voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 1. Ammatillisen identiteetin kiteyttäminen ja kirkastaminen nykyisellä toimialalla mutta mahdollisesti myös eri työpaikassa kuin tällä hetkellä.
 2. Pidempiaikaisen, radikaalimman uramuutoshaaveen tutkiminen ja mahdollinen toteuttaminen. Tämä voi olla esimerkiksi oman asiantuntijuuden ympärille rakentuva yrittäjyys, taiteellisen projektin tai urahaaveen edistäminen, välivuoden pitäminen, uuteen koulutukseen hakeutuminen, vapaaehtoistyöhön lähteminen tms.
 3. Halu päästä parempaan positioon tai erilaiseen tehtävään nykyisessä työpaikassa.

Myös yritysjohtaja voi kaivata mentorointia. Johtaja saattaa pohtia esimerkiksi oman yrityksensä myymistä tai mille uralle suuntautuisi tai mitä työtä tekisi seuraavaksi.

Myös yritysjohtaja voi kaivata mentorointia.

– Mentorointiasiakkaiden lisäksi palvelen myös perinteisempiä valmennusasiakkaita. Hekin hakevat yleensä apua työelämään liittyviin kehitys- ja muutostavoitteisiinsa. Keskusteluissa pyörivät kouluttautuminen, uranvaihto, asiantuntijuuden kirkastaminen ja oman ammatillisen äänen löytäminen. Valmennan myös ihmisiä kirjoittamaan. Monilla asiantuntijoilla on halu kirjoittaa kirja, mutta vaikeuksia uskoa, että heistä olisi siihen. Mutta miten voi tietää, ellei ole koskaan tosissaan kokeillut?, Maaretta Tukiainen sanoo.

Omat vahvuudet esiin

Uravalmennus lähtee omien arvojen tunnistamisesta ja vahvuuksien kartoittamisesta. Useimpien unelmien toteuttamisen suurin este on se, ettei ihminen loppujen lopuksi pidäkään sen asian tekemisestä, jota unelman toteuttaminen vaatii.

– Esimerkiksi jos ihminen haluaa kirjailijaksi, on eduksi, jollei suorastaan välttämätöntä, että rakastaa kirjoittamista. Kirjailijan työ on enimmäkseen yksinäistä istumista. On siis oltava sinut sen kanssa, että tulee istumaan kuukaudesta toiseen hiomassa tekstiään puhelemassa lähinnä itsekseen, Maaretta Tukiainen sanoo.

Tarkemmassa uraan liittyvässä pohdinnassa todelliset motiivit voivat kuitenkin usein yllättää.

Todelliset motiivit voivat kuitenkin yllättää

– Voi olla niin, että se mitä kirjailijaksi haaveileva ihminen pohjimmiltaan haluaa, onkin huomiota eikä sittenkään esimerkiksi juuri kirjoittamiseen keskittymistä. Tällöin tavoitteen toteutuminen voi realistisesti arvioituna tullakin haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. Tärkeintä on, että ihminen löytää elementtinsä eli asian, jonka tekemisestä nauttii. Siinä mitä rakastaa, on huomattavasti helpompi menestyä, kuin sellaisen tekemisessä, josta ei pidä. Tämä liittyy olennaisesti motivoitumiseen ja pitkäjänteiseen keskittymiseen, Maaretta Tukiainen summaa.

Kun periaatteellisempia kysymyksiä on tutkittu, tulevat myös suoraan työnhakuun liittyvät asiat luontevammin pöydälle. Omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen on tuloksellisessa työnhaussa kaiken A ja O.

– Saatamme valmennustilanteessa simuloida esimerkiksi tulevaa työhaastattelutilannetta. Teemme mielikuvaharjoittelua ja eläydymme tunteeseen, joka tavoitteen toteuduttua on totta. Harjoiteltavien asioiden joukossa ovat myös kyky perustella asiansa, aito läsnäolo sekä kuuntelutaidot.

Kun ihminen tietää kuka hän on, mikä hänelle on tärkeää ja minkä tekemisessä hän on elementissään, työnhakukin yleensä luonnistuu.

Naiset kaipaavat usein rohkaisua ja tukea

Maaretta on huomannut työssään, että erityisesti naiset kaipaavat rohkaisua ja tukea.  He ovat valtavan päteviä ja kokeneita eivätkä välttämättä silti usko kykyihinsä. Lisäksi yllättävän monet tarvitsevat yksinkertaisesti vertaistukea. Tämä pätee yhtä lailla sekä miehiin että naisiin. Työ ja perhe vievät monelta voimat eikä vertaistuen ja -verkostojen etsimiselle tahdo löytyä enää aikaa.

– Jonkin verran on alkanut tulla asiakkaiksi myös yli 50-vuotiaita asiantuntijoita, joiden toimiala on joutunut rakennemurrokseen ja urakehitys on sitä kautta vaikeutunut, vaikka osaaminen olisikin huippuluokkaa. Myös toimialojen murrokset, työvoiman ikääntyminen ja arvoristiriidat työntekijöiden ja työnantajayritysten välillä ovat arkipäivää tämän päivän työelämässä ja heijastuvat myös valmennusasiakkaitten haasteisiin, Maaretta Tukiainen valottaa.

Vinkkejä työnhakuun

Maaretta listasi muutamia vinkkejä työnhakuun:

 • Tunnista arvosi.
 • Kiteytä osaamisesi.
 •  Vahvista vahvuuksiasi.
 • Kohtaa rehellisesti kehityskohteesi ja tee niiden suhteen toimintasuunnitelma.
 • Pyydä palautetta tuttaviltasi, harjoittele etukäteen mahdollisia haastattelutilanteita ja ole niihin päästyäsi aidosti oma itsesi.
 • Vältä hakemasta paikkoja joita et oikeasti halua. Näin vältyt turhilta pettymyksiltä.
 • Erottuminen on tärkeää ja siinä sosiaalinen media yksi toimiva väline.
 • Voitko pitää asiantuntijuutesi aiheesta blogia? Opettaa muille sitä mitä osaat? Auttaa muita sillä mitä osaat?

Kun työsuhde päättyy

Kun on käynyt niin, että työsuhde on päättynyt eikä uutta vielä ole tiedossa, on hyvä pysähtyä miettimään, mikä edellisessä työssä oli sitä mistä erityisesti piti ja mikä taas ei niinkään ollut itselle niin mielekästä.

– Jos keskittyy vain löytämään seuraavan työn hinnalla millä hyvänsä, saattaa prosessin päätyttyä ikäväkseen huomata päätyneensä työhön, joka ei sovi itselle lainkaan. Siksi itsetuntemus ja omien aikaisempien työkokemusten reflektointi on avain pysyvästi onnistuneeseen uuden työpaikan löytämiseen.

Välillä on toki myös tilanteita, joissa uusi työ on taloudellisista syistä pakko löytää mahdollisimman pian. Tällöin yksi mahdollinen selviytymiskeino on suhtautua nopeasti löydettävään työhön väliaikaisena. Samalla voi keskittää pääasiallisen energiansa itselle sopivan työn löytämiseen.

Jos työpaikka on vasta luotu, voi hakijalla olla myös mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millainen pestistä pidemmän päälle muodostuu. Tällöin puhutaan työn tuunaamisesta. Se on kuitenkin harvemmin tyypillistä ihan rekrytointitilanteessa. Myöhemmin kylläkin.

– Tulevaisuudessa yhä useammilla on useita erilaisia työsuhteita rinnakkain, limittäin ja peräkkäin, joten jos eteen avautuu mahdollisuus kehittää omia taitoja unelmahommassa, joka on vain projektiluontoinen, suosittelisin tarttumaan siihen.

Osaamisen kehittäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää valuuttaa työmarkkinoilla.

– Se, onko rekrytoitavan ihmisen ydinosaamisen kehittymistä aiemmin edistänyt työsuhde kokoaikainen, määräaikainen vai projektiluonteinen, on uuden työnantajan silmissä toissijaista, Maaretta Tukiainen summaa.

Uravalmennus sopii kenelle tahansa, joka kaipaa osaamisensa kiteyttämistä, oman äänensä vahvistamista ja joka on valmis tekemään itsetuntemustyöskentelyä saadakseen selville, mitä pohjimmiltaan halua elämässään saada aikaan.

Asiantuntijana: CEO/ tietokirjailija/ muutosvalmentaja/ moderaattori/ muotoilija/ bloggaaja/ TV-juontaja Maaretta Tukiainen, Moodit Oy.

twitter @Maaretta
instagram @maaru