Työnhaku

Uravalmennuksessa voi löytää vahvuutensa

3.1.2018 klo 7:00

Uravalmennus on tällä hetkellä kaikkien huulilla. Sitä nimitetään usein myös valmennukseksi tai coachaukseksi. Se voi auttaa yksilöä löytämään omat vahvuutensa työelämässä.

Uravalmennus on oman työn ja sen vaatimusten, toimintatapojen sekä oman itsen tutkimista, arvioimista ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan tai valmentajan avulla. Ohjauksessa omaan työhön, työyhteisön toimintaan sekä omaan työrooliin saa uusia näkökulmia.

– Uravalmennuksen avulla voi tunnistaa omat vahvuutensa. Valmennuksessa kartoitetaan nykytila, tulevaisuuden tavoitteet ja keinot miten päästään niihin, Country Manager Heidi Öller Wise Consulting Oy:stä sanoo.

Uravalmennus on eräänlaista työnohjausta. Se voi olla työnantajan tarjoama etu ja sen hyödyntäminen on edelleen kasvussa.

– Valmennus voi parhaassa tapauksessa vapauttaa henkilön voimia ja luovuutta sekä antaa uusia ajatuksia omaan työhön. Työssä kehittyminen ja jaksaminen ovat uravalmennuksessa myös olennaisessa osassa. Meillä valmennuksessa keskitytään alussa olennaisiin kysymyksiin, josta kaikki lähtee: Mitä haluan? Mitä teen ja mitä osaan? Kuka minä olen? Heidi Öller kertoo.

Tärkeintä valmennuksessa on se, että tunnistaa milloin on itse parhaimmillaan. Silloin nauttii työstään ja myös työyhteisö sekä organisaatio hyötyvät siitä.

Uravalmennus ennustaa tulevaa

Heidi Öllerin mukaan työnohjauksessa/uravalmennuksessa tulee mennä konkreettiselle tasolle ja tietyllä tavalla ”ennustaa” tulevaa, vaikka siitä ei olisikaan varmaa tietoa. Mitä konkreettisemmin osaa tuoda esiin mitä itse haluaa, tarvitsee ja mitä itse pystyy tuomaan tilanteeseen tai ryhmään, sitä paremmin löytää oikean paikan ja saa ympäristöltään sen mitä tarvitsee. Työelämä ja ura rakentuvat omilla valinnoilla.

– Vaikka digitalisaatio kasvaa edelleen, 20 % siitä on tekniikan muutosta ja 80 % käyttäytymisen muutosta. Meidän täytyy kehittää omia kykyjämme tehdä tietoisia valintoja. Uusia työpaikkoja syntyy digitalisaation myötä, mutta emme voi tietää millaisia nämä paikat ovat. Jo epävarman tulevaisuudenkin takia on tärkeää olla kartalla siitä mitä kykyjä itsellä on ja mitä kehittämisen paikkoja omasta työstään ja osaamisestaan löytää. Valmennus on tähän loistava apu, Heidi Öller summaa.

Harjoitus omien vahvuuksien löytämiseen

Jatka lauseita:

Haluan…

Osaan…

Olen…

www.wiseconsulting.fi