Työhyvinvointi

Uratesti yhdistää tekijät ja yritykset

Hyvä itsetuntemus on hyödyksi niin työn haussa kuin urasuunnittelussakin. Uusi Uratestimme auttaa markkinoimaan omaa osaamista todellisten vahvuuksien kautta.

Itsensä brändäämisestä ja markkinoinnista on tullut kiristyvillä työmarkkinoilla entistä tärkeämpää. Jos hakija kokee itsensä markkinoimisen vaikeaksi, sortuu hän psykologian professori Kimmo Feldtinmukaan usein täyttämään CV:nsä kuluneilla kliseillä, jotka harvoin edistävät työllistymistä. Tätä puutetta paikkaamaan suunnitellun Uratesti-palvelun tavoitteena on auttaa työnhakijoita verbalisoimaan osaamistaan ja siten edistää työnhakijoiden ja yritysten kohtaamista.

”Testin tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, jotta hakijat voivat erottua muun osaamisensa lisäksi persoonallaan. Testitulokset auttavat myös työnantajia, sillä niiden avulla ne voivat vertailla hakijoita yhtenäisten, työn kannalta olennaisten kriteerien pohjalta”, kertoo Feldt, joka työskentelee psykologisien testien kehittämiseen erikoistuneen Assessio Finlandin toimitusjohtajana.

Uusi väline työnhakuun

Assession kanssa kehitetty Uratesti pohjautuu kansainvälisesti tunnettuun työkäyttäytymiskyselyyn, joka on muokattu suomalaiseen työelämään sopivaksi.

Itsearviointina suoritettavassa testissä vastataan 30 väittämään, joiden tuloksena testi esittää kolme ammattia, joiden työntekijöiden ominaisuudet osuvat vastauksiin parhaiten. Rekisteröitymällä Oikotien Profiili-palveluun tuloksista saa laajemman raportin, joka kattaa kahdeksan työelämässä olennaista osa-aluetta. Tulos syntyy kun vastauksia verrataan kaikkiin vastanneisiin sekä tuloksiin oman ammattiryhmän kesken.

Sanoman rekrytointiliiketoiminnan johtajaMika Ruokosen mukaan tulevaisuuden suunnitelmissa on hyödyntää testin pohjalta syntyvää aineistoa myös siten, että sen pohjalta voitaisiin suositella testin tehneille heidän tuloksiinsa sopivia työpaikkoja.

Vastaavasti myös työnantajat voisivat itse lähestyä hakuunsa sopivia työnhakijoita tarjouksillaan.

Ainutlaatuisuutta kannattaa korostaa

Työnhaun lisäksi testi palvelee myös työssäkävijöitä ja uutta uraa suunnittelevia. Suuntansa etsivälle testi tarjoaa vinkkejä siitä, millaisissa ammateissa omista ominaisuuksista on eniten hyötyä. Työssäkävijä puolestaan voi verrata työkäyttäytymistään oman ammattiryhmän edustajiin ja löytää omat vahvuutensa ja erottautumistekijänsä.

Feldt painottaa, ettei testin tarkoituksena ole seuloa ihmisestä hyviä tai huonoja ominaisuuksia. Siten tulokset voi huoletta antaa myös työnantajien nähtäväksi.

”Se, että eroaa tietyissä asioissa omasta ammattiryhmästään voi toimia vahvuutena esimerkiksi tiimityössä. Työelämässä tarvitaan erilaisia persoonia. Olisi tehotonta, jos jokaisella tiimin jäsenellä esimerkiksi olisi yhtäläinen tarve ottaa tilanne johdettavakseen.”

Päätätkö järjellä vai tunteella?

Tietyt persoonallisuuden piirteet korostuvat selvästi eri ammattiryhmissä. Esimerkiksi diplomaatit ja talonmiehet ovat omimmillaan työskennellessään paineen alaisina. Päätöksenteossa rationaalisimpia ovat talous- ja lennonjohtajat kun taas vahvimmin tunteella päättävät papit, erikoispedagogit ja kuvataiteilijat. Vaikka monet ahdistuvat työelämän jatkuvasta muutosrallista, positiivisimmin siihen suhtautuvat yrittäjät, upseerit ja liiketoiminnankehittäjät, jotka myös ovat jännityksenhakuisimpia ammattiryhmiä.

Testaa mihin ryhmään sinä kuulut. Tee uratesti>>