Työhyvinvointi

Unihäiriöitä voidaan vähentää hyvillä työoloilla

8.2.2017 klo 9:00

Unihäiriöitä voidaan vähentää paremmalla johtamisella ja hyvillä työoloilla. Työstressi ja johtamisen epäoikeudenmukaisuus puolestaan lisäävät unihäiriöitä. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Tutkimuksessa seurattiin lähes 25 000 kunta-alan työntekijää vuosina 2000–2012. Tulokset on julkaistu arvostetuissa SLEEP ja International Journal of Epidemiology -lehdissä. Unihäiriöt ovat yleisiä työikäisessä väestössä, jopa 30 prosenttia aikuisista kärsii unettomuudesta vähintään kolmena yönä viikossa. Unihäiriöt voivat heikentää niin työkykyä kuin yleistä terveydentilaa. Unen laatuun voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten työolot.

Tutkimustulokset antavat lisänäyttöä sille, että unihäiriöitä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota työtehtävien vaativuuteen ja hallittavuuteen sekä oikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla. Esimiesten koulutus, erityisesti työntekijöiden tasapuolisen ja reilun kohtelun osalta sekä töiden uudelleen organisointi voivat olla keinoja, joilla työstressiä voidaan vähentää ja edistää johtamisen oikeudenmukaisuutta työpaikoilla.

Tutkimuksessa kolmen kyselyn tuloksia

Henkilöillä, joilla ei lähtötilanteessa ollut unihäiriöitä tai työongelmia, unihäiriöt lisääntyivät kun työstressi (32 %) ja epäoikeudenmukainen johtaminen (15 %) lisääntyivät. Työongelmien vähenemistä seurattiin niillä, jotka ensimmäisessä kyselyssä raportoivat unihäiriöitä sekä työstressiä tai johtamisen epäoikeudenmukaisuutta. Jos työongelmat vähenivät ensimmäisen ja toisen kyselyn välissä, vähensi se unihäiriöiden esiintymistä kolmannessa seurannassa (22 % työstressi ja 17 % epäoikeudenmukaisuus).

Tutkimuksessa käytettiin 24 873 Kuntasektorin seurantatutkimukseen osallistuneen henkilön kyselytietoja unihäiriöistä sekä työperäisen stressin ja johtamisen epäoikeudenmukaisuuden kokemisesta. Jokaiselta osallistujalta oli käytettävissä tieto sekä työperäisistä altisteista että unihäiriöistä vähintään kolmesta peräkkäisestä kyselystä vuosilta 2000–2012. Osallistujien keski-ikä oli 44 vuotta.

Työstressin tai epäoikeudenmukaisuuden lisääntymistä ja unihäiriöiden alkamista seurannassa tarkastelevissa analyyseissa olivat mukana työntekijät, joilla ei ensimmäisessä kyselyssä ollut tarkasteltavaa työaltistetta eikä unihäiriöitä. Työaltistumisen vähenemistä ja unihäiriöiden jatkumisen todennäköisyyttä seurannassa tarkastelevissa analyyseissa olivat mukana työntekijät, jotka raportoivat kokevansa työstressiä tai epäoikeudenmukaisuutta sekä unihäiriöitä ensimmäisessä kyselyssä.

Tutkimus tehtiin kansainvälisessä yhteistyössä ja siinä oli mukana Työterveyslaitoksen lisäksi tutkijoita Turun, Helsingin, Kööpenhaminan ja Bergenin yliopistoista. Suomen osuutta rahoitti Suomen Akatemia.

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi