Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaisussa R 15/556 ulkomaalaislain mukaisten työnantajavelvoitteiden laiminlyönti johti sakkorangaistukseen.

Ulkomaalaislain mukaan työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin EU:n jäsenvaltion kansalaisen, tulee viivytyksettä toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle selvitys työntekijän työsuhteen keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että ehdot ovat sovellettavan työehtosopimuksen tai soveltuvan työmarkkinakäytännön mukaisia. Velvoitteen laiminlyönti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on rangaistava työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena.

Tapauksessa yhtiö oli palkannut viisi ulkomaalaista työntekijää EU:n ulkopuolelta. Yhtiö ei ollut toimittanut työ- ja elinkeinotoimistolle ulkomaalaislain edellyttämiä tietoja työsuhteiden ehdoista. Käräjäoikeus katsoi, että velvoitteen täyttäminen olisi ollut yhtiön laatupäällikön vastuulla, sillä hän vastasi yhtiön henkilöstöhallinnosta.

Laatupäällikön mukaan yhtiö ei ollut aikaisemmin palkannut EU:n ulkopuolelta kotoisin olevia työntekijöitä, mistä johtuen erehdystä velvoitteen sisällöstä ei olisi tullut pitää rangaistavuuden edellyttämällä tavalla tahallisena tai törkeän huolimattomana. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että työnantajalta voidaan vaatia erityistä huolellisuutta ulkomaalaislain velvoitteiden täyttämisessä. Laatupäällikkö tuomittiin 12 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. Tuomio on lainvoimainen.

Tapaus osoittaa, että epätietoisuus työnantajan lakisääteisten velvoitteiden sisällöstä ei oikeuta velvoitteiden laiminlyöntiä. Työnantajalla on velvollisuus olla tietoinen ja tarvittaessa ottaa selvää työnantajaa koskevista velvoitteista. Ohjeita ulkomaalaislain mukaisista työnantajavelvoitteista löytyy muun muassa työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.