Työllisyysnäkymät

Ulkomaalaiset työllistyvät palvelualalle

18.12.2015 klo 12:28

Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset työllistyvät etenkin palvelu- ja myyntialoille.

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 -raportin mukaan 20-64-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste oli vuonna 2014 kymmenen prosenttia matalampi kuin suomalaistaustaisten. 64 % maahanmuuttajista oli töissä, kun suomalaistaustaisten määrä oli 74 %. Tilastokeskuksen, Työterveyslaitoksen ja THL:n tutkimuksessa kartoitetaan nyt ensimmäistä kertaa laajasti 15-64-vuotiaiden maahanmuuttajien kielitaitoa, terveyttä, koulutusta ja työllistymistä.

Parhaiten työllistyvät  Virosta, EU- ja Efta-maista sekä Pohjois-Amerikasta tulleet korkeasti koulutetut. Vaikein tilanne on pakolaisina saapuneilla. Yli 10 vuotta Suomessa olleista pakolaistaustaisista vain joka toinen oli töissä vuonna 2014.

Lähde: Tilastokeskus, Työterveyslaitos ja THL.