Työhyvinvointi

Työuupumus kuormittaa aivoja

18.3.2016 klo 7:00

Työuupuneet suoriutuvat hyvin, mutta hinta aivoille voi olla kova.

Kun ihminen uupuu työssään, hän kokee usein muistin ja keskittymisen vaikeuksia. Työterveyslaitoksen aivotutkimushankkeen mukaan työuupuneet pystyvät yhtä hyvään suoriutumiseen kuin muutkin, mutta työskentelyn aikainen aivotoiminta poikkeaa tavanomaisesta ja reagointi yllättäviin häiriöääniin on heikompaa.

Tuoreen tutkimustuloksen mukaan työuupuneilla hyvä suoriutuminen kuormittaa aivoja tavanomaisesta poikkeavalla tavalla siten, etteivät he reagoi työskentelyn aikaisiin häiriöääniin yhtä tehokkaasti kuin verrokit. Tieteellisessä Biological Psychology -lehdessä julkaistu tutkimustulos lisää ymmärrystä työuupumuksesta ja niistä tiedonkäsittelyn vaikeuksista, joita työuupuneet usein kokevat. Tutkimustilanne mallinsi avokonttorissa työskentelyä.

Työuupumus vaikuttaa tarkkaavaisuuteen ja muistiprosessointiin

Tutkijat selvittivät työuupumuksen vaikutuksia suoriutumiseen tehtävissä, joissa muistia kuormitettiin eri tavoin. Lisäksi he tutkivat työuupumuksen vaikutuksia tarkkaavaisuuden kääntymiseen yllättäviin ääniin työskentelyn aikana. Työuupuneet ylsivät yhtä hyvään suoriutumiseen kuin muutkin. Sen sijaan tarkkaavaisuuteen ja muistiprosessointiin liittyvä aivoaktivaatio poikkesi uupuneilla verrokeista.

Uupuneiden aivoissa aktivaatio on heikentynyt tietyillä aivoalueilla. Tätä vajetta kompensoidaan aktivoimalla muita aivoalueita. On mahdollista, että tätä kompensaatiota tarvitaan, jotta uupuneet yltävät yhtä hyvään suoritukseen kuin muut. Tämä voi myös osaltaan selittää niitä keskittymisen vaikeuksia ja kuormittumista työskentelyn aikana, joita uupuneet usein kokevat. Myös työn suorittaminen vie resursseja, joten uupuneet eivät reagoi mahdollisesti merkityksellisiin taustaääniin riittävän tehokkaasti.

Aivosähkökäyrä todentaa häiriöiden vaikutukset

Tutkimukseen osallistui 41 työssä käyvää, eriasteisia työuupumusoireita kokevaa henkilöä sekä 26 verrokkihenkilöä. Tutkittavat suorittivat tehtäviä, jotka kuormittivat muistia vähän, kohtalaisesti ja paljon. Samaan aikaan heille esitettiin tehtävään kuulumattomia taustaääniä, kuten puhelimen pirinä, oven kolahdus tai koiran haukunta. Tutkittavien aivosähkökäyrää rekisteröitiin aivojen sähköistä toimintaa mittaavien, pään pinnalle asetettavien antureiden avulla.

Työuupumuksen uhka on otettava vakavasti. Sekä työntekijöiden itsensä että myös esimiesten ja työterveyshuollon on tiedostettava vaara silloin, kun työntekijä kokee väsymystä ja muistiongelmia tai tarkkaavuuden häiriöitä työssään. Onneksi työolosuhteita ja työn järjestelyjä voidaan muuttaa ja siten välttyä työuupumukselta.

Artikkeli: Sokka Laura, Leinikka Marianne, Korpela Jussi, Henelius Andreas, Ahonen Lauri, Alain Claude, Alho Kimmo & Huotilainen Minna. Job burnout is associated with dysfunctions in brain mechanisms of voluntary and involuntary attention. Biological Psychology. Volume 117 (May 2016), 55–66.

Linkki artikkeliin

Lähde: Työterveyslaitos