Työhyvinvointi

Työuran alkuvaiheen ongelmat näkyvät myöhemmin työkyvyttömyytenä

11.10.2018 klo 8:13

Helsingin yliopisto tutki 17 vuoden ajan Helsingin kaupungin työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista.

Helsinki Health Study -tutkimuksen keskeinen havainto liittyy uransa alkuvaiheessa oleviin työntekijöihin. Sen mukaan työuran alkuvaiheen työkyvyttömyyden voidaan nähdä ennustavan työkyvyttömyyttä myöhemmin työuralla.

Tutkimus osoittaa myös, että sairauspoissaoloja kertyy etenkin niille työntekijöille, joilla on useita epäterveelliseksi laskettavia elintapoja.

Tutkija Jaakko Harkko painottaa, että työsuhteen ensimmäisinä vuosina paljon terveyspalveluita käyttävien joukon tunnistaminen tarjoaa mahdollisuuksia toimenpiteiden kohdentamiselle. Kaupunki onkin käynnistänyt hankkeen nuorten ja työuran alussa olevien tukemiseksi.

Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi vuoden 2017 aikana. Sairauspoissaolojen vähenemisen kautta Helsingin kaupunki saavutti yli 10 miljoonan euron säästöt.

Lähde: Helsingin kaupunki