Työllisyysnäkymät

Työttömyysaste laski elokuussa

20.9.2016 klo 13:13

Suomen työttömyysaste jatkoi laskuaan elokuussa. Työllisyystilanne synkkenee silti edelleen, niin pitkäaikais- kuin piilotyöttömyyden suhteen.

Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli elokuussa 195 000, mikä oli 28 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,2 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 8,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia. Työllisiä oli 27 000 enemmän kuin edellisvuoden elokuussa.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli elokuussa 1 417 000 henkeä eli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista ns. piilotyöttömiä oli 154 000, mikä on 7 000 enemmän vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna.

Piilotyöttömäksi sanotaan työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi kahden viikon kuluessa työhön käytettävissä, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana.

342 500 työnhakijaa

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 342 500 työtöntä työnhakijaa, mikä on 4 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli vähintään vuoden työttömänä olleita työnhakijoita oli 127 900, mikä on 15 100 enemmän kuin vuoden 2015 elokuussa. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 126 100, mikä on 500 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Työllisiä oli vuoden 2016 elokuussa 2 495 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuonna 2015 samaan aikaan. Työllisiä miehiä oli 29 000 enemmän ja naisia 3 000 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 69,9 prosenttia, kun se vuoden 2015 elokuussa oli 68,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 1,9 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 68,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus