Työnhaku

Työttömän säännöt kiristyvät

18.4.2016 klo 12:11

Työtön ei voi enää jatkossa kieltäytyä kokoaikatyöstä sen vuoksi, että työttömyysturva on suurempi kuin palkka.

Jos työttömälle ei ole oman alan työtä tarjolla, TE-toimistossa voidaan tarjota työttömälle muun alan työtä jo työttömyyden alussa. Karenssi varmasta työstä kieltäytymisestä pitenee nykyisestä 60 päivästä 90 päivään. Osa-aikatyöstä olisi edelleen mahdollista kieltäytyä sillä perusteella, että työttömyysturva on suurempi kuin palkka.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Ne ovat osa hallituksen kehysriihessä aiemmin huhtikuussa 2016 sopimaa työllisyyspakettia.

Työttömyysturvaa olisi myös jatkossa mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lisäksi työttömyysturvaan esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen. Uudistus tuo joustavuutta työllisyysmäärärahojen käyttöön ja takaa rahojen riittävyyden.

Peruspäivärahan suuruinen starttiraha?

Uudistuksen myötä peruspäivärahan eli noin 700 euron suuruista starttirahaa voitaisiin myöntää enintään vuodeksi. Palkkatuki olisi jatkossa enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista, mikä tekisi tuen käytöstä joustavampaa. Palkkatuessa huomioitaisiin erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy.

Liikkuvuusavustus on uusi tuki. Siinä yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus. Tuki voisi olla enintään kahden kuukauden peruspäiväraha eli 1400 euroa. Tuki kannustaa laajentamaan työnhakualuetta. Muutokset ovat ensin kaksivuotisia, jonka jälkeen niitä arvioidaan ja päätetään jatkosta.

Myös työttömyysturvan työmatkoja koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan. Jos työttömällä on oma auto, sitä tulisi käyttää työmatkoihin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella. Lisäksi työttömien tulisi osallistua pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin. Työttömien palveluja kehitetään TE-toimistoissa. Myös työtarjouksia, työnhakuvalmennuksia ja omaehtoista työnhakua lisätään.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti lakiesityksen kuusi viikkoa kestävälle lausuntokierrokselle 18.4.2016.

Lähde: Talouselämä