Haluaisitko työskennellä avokonttorissa vai omassa, pienessä kopperossa? Työtilat muuttuvat sitä mukaa kuin työelämäkin.

Useilla työpaikoilla on jo pitkään säästetty ns. avokonttoriratkaisuilla. Niillä on haluttu lisätä vuorovaikutteisuutta, mutta samalla työteho on kärsinyt: avotilassa on vaikea keskittyä ja jatkuva hälinä stressaa. Uusinta uutta on nyt monitilatoimisto, joka onkin jo tätä päivää monissa aikaansa edellä olevissa yrityksissä. Monitilatoimisto on ikään kuin kompromissi, joka hyödyttää kaikkia. Se parantaa työhyvinvointia, vähentää stressiä ja säästää siten myös selvää rahaa.

Vaikka monitilatoimiston ero mihin tahansa avokonttoriin ei ole suuri, sen erityisyys piilee siinä, että tilaa on lähdetty suunnittelemaan työtehtävien ehdoilla. Tarkoitus ei ole siis istua aamusta iltaan omalla työpisteellä, vaan tilat kutsuvat liikkumaan ja työskentelemään siellä täällä. Monet sanovat myös, että monitilatoimistossa työstä tulee ratkaisukeskeisempää ja tietoa jaetaan  kollegoiden välillä enemmän.

Valtion tehokkuusvaatimukset

Valtion uudet tehokkuusvaatimukset sanelevat, että vanhanaikaisista huonetoimistoista ja tehottomasta tilankäytöstä on päästävä eroon. Vanhasta pois oppiminen vie yrityksissä aikansa. Vaatii totuttelua, että lähtee liikkeelle tutulta työpisteeltä ja työskentelee muualla tilassa.

Hiljaiset tilat puheluita varten, erilaiset rauhoittumishuoneet, luovat tilat ja palaverikabinetit ovat tärkeitä. Myös kännykättömiä vyöhykkeitä on jo useilla työpaikoilla.

Työterveyslaitoksen Käyttäjälähtöiset toimistotilat -hankkeen mukaan monitilatoimisto sopii lähes kaikille organisaatioille. Jos toimistolla käy paljon asiakkaita, on selkeintä erottaa osa tilasta asiakaspalveluun. Standardiratkaisuja ei ole, vaan tilasta on tarkoitus tehdä organisaation tarpeita vastaava, toimiva tilakokonaisuus.

Ensimmäiset monitilatoimistot lanseerattiin jo 1990-luvulla. Suomessa siivouspalveluyritys SOL:in pääkonttorista suunniteltiin jo vuonna 1991 studiomainen ja eri työtiloista koostuva toimisto. Myös Elisa ja DNA ovat edelläkävijöitä työympäristöasioissa. Joillakin työpaikoilla on luovuttu omista työpisteistä kokonaan.

Uusi työkulttuuri

Työpisteistä luopuminen voi jopa lisätä työn hallinnan tunnetta. Uuden työkulttuurin omaksumista se tosin vaatii. Useimmat pitävät kuitenkin totuttelun jälkeen siitä, että omaa työntekoa, yhteistyötä ja keskittymisrauhaa, voi säädellä tilasta toiseen liikkumalla.

Moni on myös helpottunut, kun omista työpisteistä luopuminen ei tarkoita, että pitäisi saapua aamuvarhaisella, jotta ehtii mukaan toimiston arkeen.

Pelisäännöt selviksi

Usein ajatellaan, että ihmiset automaattisesti tietävät, missä pitää työskennellä hiljaa ja missä tilanteissa kollegoita saa keskeyttää. Työn pelisäännöt on kuitenkin hyvä käydä läpi huolella. Avokonttori  toimii usein myös spontaanina paikkana esimiehen ja henkilöstön välisiin vapaamuotoisiin keskusteluihin, joita ei hiljaisessa monitoimitilassa tule aloittaneeksi.

Luovissa työpaikoissa suositaan myös rentoja kalusteita ja viihdykkeitä, joilla se erottuu tylsistä toimistomiljöistä. Idea on hyvä, mutta tutkimusten mukaan erikoiset ratkaisut eivät toimi kaikkialla. Hollantilaisessa tutkimuksessa selvisi, että juuri rennot, säkkituolein tai aurinkotuolein varustetut neuvotteluhuoneet jäivät vajaakäytölle.

Lähde: Talouselämä