Työhyvinvointi

Työterveyshuoltoa käytetään väärin

16.6.2016 klo 7:00

Työterveydenhuollon perimmäinen tarkoitus on toimia ennaltaehkäisevänä ja terveyttä edistävänä tahona. Vaikuttaa siltä, että työnantajat ja työntekijät eivät aina ymmärrä työterveydenhuollon perimmäistä tarkoitusta.

Yli puolet työterveyshuollon piirissä olevista käyttääpalveluita väärin eli toisenlaisiin toimenpiteisiin kuin mihin työterveyshuolto on alunperin tarkoitettu. Työterveyshuoltoa koskevan lain mukaan työterveyspalvelujen tulisi painottua sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn.LähiTapiolan kyselyn mukaan yli 60 prosenttia on käyttänyt työterveyspalveluita äkillisen sairauden hoitoon viimeisen vuoden aikana. Jopa neljäsosalla käytti työterveyshuoltoa pitkäaikaissairauden seurantaan.

Katsauksen mukaan jopa 15 prosenttia työterveyden piirissä olevista kertoo, etteivät he tiedä, mitä työterveyspalveluihin kuuluu. Työnantajien enemmistö ajattelee, että työterveydenpalvelun pääpainopiste on terveyttä edistävä, mutta tosiasiassa työntekijät turvautuvat työterveyshoitoon akuuteissa sairauksissa. Vaikuttaa siltä, että työnantajat tai työntekijät eivät kummatkaan tunne työterveydenhuollon perimmäistä tarkoitusta ennaltaehkäisevänä ja terveyttä edistävänä toimintana vaan se nähdään sairauksien hoitopaikkana.

Muita yleisimpiä syitä kääntyä työterveyshuollon puoleen olivat muun muassa influenssarokotteet ja ikäkausitarkastukset. Niiden lisäksi ennaltaehkäiseväksi ja hyvinvointia tukeviksi työterveyshuollon palveluiksi lukeutuvia fysioterapiaa, työergonomian parantamista, työpsykologin palveluja ja muuta työhyvinvoinnin tukea kertoi käyttäneensä yhteensä kolmannes vastaajista.

Lähde: LähiTapiola