Työhyvinvointi

Työtapaturmien määrä kasvoi vuonna 2017

3.7.2018 klo 7:00

Vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2017 yhteensä noin 127 000 palkansaajille tapahtunutta työtapaturmaa.

Tiedot selviävät Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkotiedoista. Työtapaturmista 104 000 oli työpaikkatapaturmia ja 23 000 työmatkalla sattuneita tapaturmia.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi 5 %  ja työmatkatapaturmien 7 % vuodesta 2016. Toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vastaava luku vuonna 2016 oli 28,4.

Lähde: STT