Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2014 kuoli yhteensä lähes 8700 työiässä olevaa eli 15-64-vuotiasta suomalaista. Heistä noin 5900 oli miehiä ja 2700 naisia.

Työikäisten kuolleisuus Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vähentynyt kymmenessä vuodessa neljänneksellä. Eniten on vähentynyt verenkiertoelinten sairauksiin ja tapaturmiin liittyvien kuolintapausten määrä.

Vuonna 2014 kuolleista työikäisistä yli puolet menehtyi kasvaimiin ja verenkiertoelinten sairauksiin. Työikäisten kokonaiskuolleisuus on pienentynyt kymmenessä vuodessa 25 prosenttia. Vaikka kuolleisuus on vähentynyt eniten verenkiertoelinten sairauksissa ja tapaturmissa, myös muissa yleisimmissä kuolemansyyryhmissä on tapahtunut myönteinen käänne laskusuuntaan.

Vuodesta 2001 alkaen työikäisiä on kuollut eniten kasvaimiin. Heitä oli vuonna 2014 työikäisistä lähes 2 500 henkilöä, kun taas verenkiertoelinten sairauksiin menehtyi noin 2 000 henkilöä. Samana vuonna lähes joka kolmas työikäisenä kuolleista menehtyi tapaturmiin, itsemurhiin ja alkoholiperäisiin syihin. Heistä 78 prosenttia oli miehiä.

Alkoholiperäisiin syihin yhteensä lähes 1 300 työikäistä vuonna 2014. Määrä oli lähes 10 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Myös tapaturmien määrä on vähentynyt yli kolmanneksella vuodesta 2004. Työtapaturmiin menehtyi vuonna 2014 noin 800 henkilöä, joista 600 oli miehiä ja 200 naisia. Itsemurhakuolleisuus on myös vähentynyt. Vuonna 2014 työikäiset tekivät itsemurhia yli 600, mikä on yli neljänneksen vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.

Lähde: Tilastokeskus, Taloussanomat