Työllisyysnäkymät

Työpaikkojen määrä kasvoi eniten työllistämistoiminnassa

24.9.2018 klo 13:37

Tilastokeskuksen mukaan työpaikkojen lukumäärä työllistämistoiminnan toimialalla kasvoi 16 000:lla vuosien 2013 ja 2016 välillä.

Työpaikkojen määrä kasvoi työnvälitystoiminnassa, työvoiman vuokrauksessa ja muissa henkilöstön hankintapalveluissa selvästi muita toimialoja enemmän. Vuoden 2016 lopussa toimiala työllisti 61 500 henkilöä.

Seuraavaksi eniten työpaikkojen määrä kasvoi toimialoilla kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina sekä ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta. Kasvu oli voimakkainta Uudellamaalla.

Eniten työpaikkoja on terveyspalveluissa (175 200 työpaikkaa), koulutuksessa (156 400) ja vähittäiskaupassa (143 200). Työpaikkojen määrä väheni eniten vähittäiskaupan toimialalla. Työpaikkojen määrä väheni myös terveyspalveluissa ja koulutuksessa vuosina 2013-2016.

Lähde: Tilastokeskus