Työllisyysnäkymät

Työpaikkojen määrä alkuvuonna 2017

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut tietoja Suomen TE-keskusten avoinna olevista työpaikoista tammi-huhtikuussa 2017.

Tilastojen mukaan Tampereen seudulla on käynnissä yhtä kova nousukausi kuin Turun ja Uudenkaupungin alueilla. Pirkanmaalla on paljon uutta yritystoimintaa ja esimerkiksi ohjelmisto-osaajista on pulaa. Varsinais-Suomessa työpaikkojen määrä kasvoi alkuvuonna 15 % ja Pirkanmaalla 12 %.

Lapissa avoimia työpaikkoja oli keväällä 2017 lähes viidennes enemmän kuin vuosi sitten, mikä johtuu muun muassa matkailun kasvusta. Uudellamaalla työpaikkojen määrä on sen sijaan laskenut 9 %, vaikka Uudellamaalla onkin määrällisesti eniten avoimia työpaikkoja.

Heikoin työpaikkatilanne on Pohjois-Karjalassa, jossa avoimia työpaikkoja tuli hakuun 12 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Lähde: Taloussanomat, Työ- ja elinkeinoministeriö, TE-keskus