Työllisyysnäkymät

Työpaikat jakautuneet uudelleen

Aktian pääekonomisti Heidi Schaumanin mukaan Suomen työpaikat ovat jakautuneet uudelleen.

Vuonna 2016 Suomessa alkoi 15 000 uutta työsuhdetta ja työttömyysaste aleni 8,7 %:iin. Schaumanin mukaan huolestuttavaa on se, että Suomeen syntyi nettomääräisesti ainoastaan osa-aikaisia työpaikkoja.

Miesten työllisyys on yleisesti katsoen kohentunut ja naisten heikentynyt. Kokopäivätyössä oli 19 000 naista vähemmän kuin viime vuonna, mutta naisia oli osa-aikatyössä 14 000 enemmän. Sen sijaan miehillä kokopäivä- ja osa-aikatyöllisyys kasvoi.

Yksi syy tilanteeseen ovat koulutussektorin raskaat irtisanomiset, joka on vähentänyt naisten työllisyyttä. Myönteistä on, että kaupan aukioloaikojen vapauttaminen on synnyttänyt uusia työmahdollisuuksia, joista osa on osa-aikaisia.

Lähde: Kauppalehti