Työhyvinvointi

Työpaikan ihmissuhdeongelmat kuormittavat

16.12.2016 klo 14:54

Konfliktien ratkominen syö energiaa työpaikoilla. Kun ristiriidat kärjistyvät, niistä on haittaa niin organisaatioiden toimivuudelle kuin niissä työskentelevien ihmisten terveydelle.

Vaikka ristiriidoilta ei voida kokonaan välttyä, niitä voidaan kuitenkin hallita. Työterveyshuollolla on avainrooli työelämän konflikteissa. Monen työssä käyvän terveydellisen oireilun taustalla ovat työpaikan ihmissuhdeongelmat. Riitatilanteissa työ- suojeluviranomaiset tiedustelevat ensimmäiseksi, onko tilannetta ratkottu yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Uutuuskirja Törmäyksistä työniloon – Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa kuvaa työterveyshuollon tarjoaman avun eri muotoja työyhteisön henkilösuhteisiin liittyvissä haasteissa.

Toisin kuin ajatellaan, työhyvinvointi ei täydennä työterveyttä. Terveys on hyvinvointia kattavampi käsite.

Työkyky digitaalisessa maailmassa

Psyykkinen terveys on tietotyöntekijän työkyvyn perusta. Mielenterveyden häiriöistä johtuvien työkykyongelmien määrä heijastanee osaltaan työn muuttumista yhä enemmän mieltä kuormittavaksi.

– Työelämää ja terveydenhuoltoa ei tulisi kehittää vain teknologisin uudistuksin. Vaikka niitäkin tarvitaan, muutosta syntyisi myös selkeämmillä puhe- ja toimintatavoilla sekä sovittamalla yhteen toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet nykyistä toimivammin, työterveyspsykologi Sanna Aulankoski sanoo.

Lisäksi muutosta voi tavoitella ratkaisukeskeisillä toimintamalleilla ja tietoisuustaidoilla. Etenkin johtamistyössä tietoisuustaitojen merkitys korostuu. Johdettaessa oma ja muiden elämä kietoutuvat toisiinsa: johtajat luovat puitteet tavoille, joilla muut voivat hallita elämäänsä.

Ilman mielensisäisen komentokeskuksen toimivuutta on vaikea hallinnoida omaa elämää laajempiakaan kokonaisuuksia.

Digitaalisen työympäristön mahdollistama etätyö vaatii myös johtamiskäytäntöjen sopeuttamista. Kanssakäymisen määrän vähentyessä ja sen laadun ohentuessa on entistä tärkeämpää hallita esimiestyön perusasiat.

Ristiriidoissa digiviestintä ei auta. Yhteistyön solmut aukeavat parhaiten perinteisen vuorovaikutuksen keinoin. Moni ongelma voitaisiin välttää keskustelemalla tärkeistä asioista kasvokkain.

Törmäyksistä työniloon – Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa -kirja tarjoaa uusia näkökulmia ja työkaluja konfliktien hallintaan kaikille työn ihmissuhdeongelmia kohtaaville. Kirjasta on hyötyä erityisesti työn ihmissuhdepulmia työkseen ratkoville työterveyshuollon työntekijöille ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeville johtajille, esimiehille sekä työsuojelun ja henkilöstöhallinnon edustajille.

Törmäyksistä työniloon - Työterveyshuolto tukena työn ristiriidoissa
Sanna Aulankoski
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2016
111 sivua, nidottu
ISBN 978-951-656-555-5
sh. 34 euroa

Lähde: Duodecim